Minipilotteja on myönnetty kaupungissamme vuodesta 2011 lähtien ja ne liittyvät kaupungin tavoitteisiin.

Vuoden 2019 minipilottien teemana on kaupunkikulttuuri, osallisuus ja kaupungin elävöittäminen sivistys- ja hyvinvointilautakunnan 24.10.2018 päätöksen mukaisesti.

Minipilotteja voi hakea sähköisellä lomakkeella ja päätöksen piloteista tekee sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

Minipilotin myöntämisen kriteerit

Minipilotit ovat avustuksia, jotka ovat suunnattuja kokeelliseen, uudentyyppiseen toimintaan. Niitä myönnetään kaupunkikulttuuria, osallisuutta ja kaupungin elävyyttä tukeviin toimiin.

Kuka voi hakea?

Minipilotteja voi hakea yhdistys, järjestö tai vähintään kahden yksityishenkilön muodostama ryhmä. Hakijan kumppaneina voi olla myös muita yhdistyksiä, yrityksiä, oppilaitoksia tai seurakuntia.

Kuinka suuri pilottiraha on?

Minipilotiksi hyväksytty toiminta saa maksimissaan 500 euron kerta-avustuksen Hämeenlinnan kaupungilta. Avustuksella voi maksaa esim. palkkion, tarjoiluja, tarvikkeita tai muuta vastaavaa, mitä pilotti tarvitsee onnistuakseen. Minipilotista on tehtävä raportti.

Avustusta ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin tai kuluihin.

Miten haen minipilottia?

Minipilottia voi hakea ympäri vuoden. Minipilotteja myönnetään määrärahojen puitteissa eli kun määrärahat on käytetty, minipilotteja ei enää myönnetä.

Lisätietoja antaa kulttuuripäällikkö Janne Nieminen, 
puh. 03 621 4263

Viimeksi muokattu: 21.12.2018