Vuonna 2017 tuetaan nuorten ideoimia kokeiluja

Minipilotti on uudenlaista toimintaa Hämeenlinnan alueella. Ideana on, että Hämeenlinnan nuoret suunnittelevat ja toteuttavat uudenlaisia asioita yhdessä muiden nuorten, yhdistysten, yritysten jne. kanssa.

Minipilotilla voit toteuttaa hulvattomampiakin ideoitasi ja luoda positiivista pöhinää nuorten elämään.

Minipilottien tavoitteena saada yhteistä hyvää aikaiseksi

Tavoitteena on saada yhteistä hyvää aikaiseksi toiminnalla.Suosimme pilotteja, jossa nuoret kokeilevat uutta yritystoimintaa tai joissa käytetään sähköisiä välineitä, esim. mobiilisovelluksia, innovatiivisesti.

Minipilotin tarkoituksena on nuorten aktivoiminen ja sitouttaminen tavoitteelliseen ja vastuulliseen toimintaan. Minipilotti voi olla esim. tapahtuma, jossa kunnostetaan paikkoja, tilaisuus, jossa taiteillaan tai liikutaan yhdessä. Minipilottirahaa voi käyttää materiaaleihin,  tarvikkeisiin ja palveluihin. Minipilottiraha voi olla vaikkapa starttina uudenlaiseen, pitkäjänteisempään toimintaan. Avustusta ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin tai kuluihin.

Kuka voi hakea?

Minipilotteja voi yhdessä suunnitella ja hakea ryhmä, jossa on vähintään kolme nuorta.  Mukana voi olla myös yrityksiä, yhdistyksiä, oppilaitoksia, seurakuntia tai yksityishenkilöitä.  Pilotin tulee olla kokeileva ja mielellään houkutella nuoria mukaan toimimaan ja tekemään yhdessä. Minipilottiraha maksetaan aina pilotin hakemuksessa nimetylle vastuuhenkilölle  yhteiseen käyttöön.

Kaupunki myöntää pilotteja tasapuolisesti 13-17-vuotiaiden ja 18-29 –vuotiaiden ikäryhmille, eri puolille kaupunkia ja monipuoliselle toiminnalle.  

Kuinka suuri pilottiraha on?

Nuorten pilotiksi hyväksytty toiminta saa 300- 500 euron kerta-avustuksen Hämeenlinnan kaupungilta. Avustuksella voi maksaa esim. palkkion, tarjoiluja, tarvikkeita tai muuta vastaavaa, mitä pilotti tarvitsee onnistuakseen.

Pilottia haetaan nuoriso- ja lastenkulttuuripalveluista ja sen hyväksyy osallisuuskoordinaattori Mervi Hiltunen, jolle toiminta myös raportoidaan. Raportointi on pakollista. (Huom. Jos aiempi pilotti on raportoimatta, uutta avustusta ei voi saada).

Miten haen nuorten minipilottia?

Minipilottia voi hakea ympäri vuoden ja hakemukset osoitetaan Mervi Hiltuselle nuoriso- ja lastenkulttuuripalveluihin.  

Haku avautuu tammikuussa 2017 ja päättyy perjantaina 8.12.2017. Hae minipilottia tästä.

Viimeksi muokattu: 17.11.2017