Hämeenlinnan kaupungin sähköposti
hameenlinnan.kaupunki@hameenlinna.fi

Elämänlaatulautakunta
kirjaamo.elala@hameenlinna.fi

Henkilöstöpalvelut
kirjaamo.hepa@hameenlinna.fi

Ikäihmistenlautakunta
kirjaamo.ikla@hameenlinna.fi

Jätelautakunta
kirjaamo.jatela@hameenlinna.fi

Kaupunginhallitus
kirjaamo.kh@hameenlinna.fi

Kehittämispalvelut  
kirjaamo.kehi@hameenlinna.fi

Keskusvaalilautakunta
vaalit@hameenlinna.fi

Koti- ja asumispalvelut
kirjaamo.kotipalvelut@hameenlinna.fi

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut
kirjaamo.kulttuuri-kirjasto@hameenlinna.fi

Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut
kirjaamo.kasvuatukevat@hameenlinna.fi

Lasten- ja nuortenlautakunta
kirjaamo.lanula@hameenlinna.fi

Maankäyttö ja ympäristö
kirjaamo.maankaytto-ymparisto@hameenlinna.fi

Opetuspalvelut
kirjaamo.opetuspalvelut@hameenlinna.fi

Palvelutuotanto
kirjaamo.paltu@hameenlinna.fi

Pelastuslautakunta
kirjaamo.pela@hameenlinna.fi

Rakennusvalvonta
kirjaamo.rakennusvalvonta@hameenlinna.fi

Tarkastuslautakunta
kirjaamo.tala@hameenlinna.fi

Terveyden- ja toimintakyvyn edistäminen
kirjaamo.tetola@hameenlinna.fi

Toimintakykyä edistävät palvelut
kirjaamo.toimintakyky@hameenlinna.fi

Varhaiskasvatuspalvelut
kirjaamo.varhaiskasvatus@hameenlinna.fi

Yhdyskuntalautakunta
Joukkoliikennejaosto

kirjaamo.yhla@hameenlinna.fi

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
kirjaamo.ymparisto@hameenlinna.fi

Terveyspalvelut
kirjaamo.terveys@hameenlinna.fi

Linnan Lomituspalvelut -liikelaitos
kirjaamo.lomitus@hameenlinna.fi

Linnan Tilapalvelut -liikelaitos
kirjaamo.tila@hameenlinna.fi

LinnanInfra -liikelaitos
kirjaamo.linnanInfra@hameenlinna.fi

 

Viimeksi muokattu: 2.11.2016