Hämeenlinnassa on useita rakennuksia, joiden sisäilmaongelmia on jouduttu ratkomaan viime vuosina. Kaikki rakennuksiin liittyvät asiat kulkevat aina sisäilmatyöryhmän kautta. 

Hämeenlinnan kaupungissa toimii sisäilmatyöryhmä aktiivisesti ja suunnitelmallisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Sisäilmaryhmän tehtävänä on tuoda monialaista osaamista sisäilmasto-ongelman selvittämiseen sekä parantaa vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä.

Työryhmä kokoontuu säännöllisesti kaksi kertaa kuukaudessa. Lisäksi ongelmakohteissa perustetaan tarvittaessa kohdekohtainen sisäilmaryhmä,  johon osallistuu kohteen käyttäjien edustajia. 

Kaupungin sisäilmaryhmän toimintaan osallistuvat:

  • työsuojelupäällikkö
  • työsuojeluvaltuutetut
  • työterveyslääkäri
  • työterveyshoitaja
  • ympäristö- ja terveystarkastaja
  • tekniset isännöitsijät
  • rakennustekninen asiantuntija 
  • kiinteistöpäällikkö
  • teknisiä asiantuntijoita ja
  • tarvittaessa muita edustajia kaupungin organisaatiosta tai konsulttitoimistoilta.

Toimintamalli epäiltäessä sisäilmaongelmaa

Kun kaupungin tiloissa on epäily sisäilman ongelmista käynnistyy kaupungin sisäilmatyöryhmän mukainen toiminta. Alla malli on kuvattuna kaaviolla ja voit lukea toiminnasta lisää täältä.

Kaupungin toimintamalli epäiltäessä sisäilmaongelmaa (pdf)

Viimeksi muokattu: 15.12.2016