Myönnetyt tutkimusluvat ja valmiit raportit 

Kopra Mari, Saarinen Eija: Ikääntyneen tasapainoharjoitteet
Tasapainoharjoitteet (ohje, 5 Mt)

Mäkivirta Laura: Näennäismarkkinoiden toimivuus tilaaja-tuottajamallissa

Åby Hanna: Systeemiälykkyys kehittämistoiminnassa 

Tuomi Marika: Kokemusta tehostetun tuen toteuttamisesta Hämeenlinnan perusopetuksessa

Nikkilä Eero: Tilaajaosaamisella parempaan tuottavuuteen perusterveydenhuollossa

Vepsäläinen Laura: Lasten ja nuorten Facebook-sivujen kehittäminen lapsiperheille

Mäkelä Sonja: Kasvatusneuvonta Hämeenlinnassa

Kela Tuula  ja Pääkkönen Tuula: Digitaalisen portfolion käyttökokemuksia Työn Paikka -hankkeessa

Sippola  Riikka: Hämeenlinnan kaloripuisto

Kaikkonen Katariina: Asiointi- neuvonta- sekä sähköisten palvelujen kehittäminen

Terho Taru: Pedagogisen johtajuuden käsitykset ja odotukset organisaatiomuutoksessa

Talvisilta Viivi: Yhdessä ikäihmisen hyväksi

Mikkola Tuula: Esiselvitys palvelualueista Ikääntyneiden asumisen kehittäisohjelma 

Reunamo Jyrki: Varhaiskasvatuksen palautteen positiivinen kehä

Lehto Anna: Moraalin rakentuminen lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ammatillissa keskusteluissa

Juurinen Ida: Luokanopettajien ja musiikin aineenopettajien käsityksiä ja kokemuksia oppilasarvioinnista musiikissa ja siinä käytettävistä arviointimenetelmistä

Kivelä Päivi: Asukaslähtöisen kansalaistoiminnan ja verkostotyön mahdollisuudet maaseudun lähipalveluiden turvaamisessa

Mantere Johanna: Näkymätön näkyväksi: valokuva nuoren identiteetin ja itsetunnon tukena

Nyman Katja: Asiakasosallisuus, itsemäärääminen ja valinnanvapaus lapsiperhepalveluissa

Partanen Anni: Lastensuojelutarpeen selvityksen vaikuttavuus perheessä

Latvala Elina ja Seppänen Eeva-Kaisa: Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön yhteiskehittäminen

Aho Anniina ja Johanna Isotalo: 6.- ja 9. luokkalaisten äidinkielen kieliopin käsitteiden omaksumisen tasot

Salminen Linda: Miten TYP:n asiakkaat kuvailevat kokemuksiaan KUTY:sta

Rautiainen Vappu: Päiväkodin arki työntekijän näkökulmasta

Uusitalo Mervi: Pienryhmätoiminta alle 3 -vuotiaiden päivähoitoryhmässä

Kurronen Sonja: Lasten sosiaaliset taidot leikkitilanteissa ja S2-kielen vaikutus niihin

Simola Emilia: Opettajien käsityksiä alakoulujen mediakasvatuksesta

Keskitalo Raija ja Rytkölä Sari: 
Tukihenkilönä Hämeenlinnassa

Juusela Ida: Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä köyhyydestä

Reuna Jaana ja Suomalainen Minna: Moniammatillinen verkostotyö

Hallamaa, Hautamäki, Venäläinen: Erityistä tukea tarvitsevan lapsen minäkuvan kehityksen tukeminen päiväkodissa

Tammela Roosa: Päiväkodin moniammatillisen kasvatushenkilöstön näkemyksiä oman työnsä ja varhaiskasvatuksen perustehtävästä

Raitasalo Kirsimarja: European School Survey on Alcohol and Other Drugs (ESPAD)

Kinnunen Elina: Viestintä sosiaali- ja terveysjohtamisessa

Takala Hanna:Syrjäytymisvaarassa olevien lammilaisnuorten sosiaaliset verkostot ja elämänhallinta

Autio Maaret: Satakielipedagogiikan toteuttaminen erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa päiväkotien integroiduissa erityisryhmissä

Möksy Salla: Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus

Hattunen Henna: Lastentarhanopettajien näkemyksiä projektityöskentelystä varhaiskasvatuksessa

Junnila Anna ja Skantsi Noora: PARO erityislasten tukena

 

 

Asiasanat: tutkimus
Viimeksi muokattu: 17.9.2015