Myönnetyt tutkimusluvat ja valmiit raportit

Pesonen Kirsi: Mikä jälki jää? Janakkalan jälkihuollon kehittäminen yksilö- ja ryhmätasolla

Lehtonen Daranee: Languaging-based Teaching and Learning with Manipulatives for Equation-solving Concepts Understanding: A Design-Based Research in Finnish Lower Comprehensive Classrooms

Nurmela Tiina: Hoitovastaava pitkäaikaissairaan omahoidon tukena

Ripatcheva Alina ja Vuorivirta-Rutanen Satu: Asiakkaiden kokemukset potilasohjauksesta terveyshyötymallissa

Suikkala Arja: Potilaan osallisuus hoitotyön koulutuksessa

Rautiainen Pauliina: Innovation Management in public procurement

Heikkilä Hanne ja Kivelä Saana: Psyykkisesti sairaan nuoren toimintakyvyn tukeminen ja jatko-opintojen suunnittelu

Susanna Kivinen: Implementoitu strategia kunnan toiminnan ohjaajana. Tapaustutkimus Hämeelinna

Ylèn Peter: KUMOUS (Palvelutalouden vallankumous- ihminen digitalisaation keskiössä)

Heiskanen Katja: Vanhempien mielipiteitä erityisen tuen tarpeessa olevien lasten saamista tukipalveluista.

Hämäläinen Miia: Kriisiperheiden kokemuksia saamastaan tuesta

Leino Lauri: Tutkimus palvelulinja Seiska toteutettujen muutosten jälkeen

Bazia Tiia: HIV- testaus Suomen terveysasemilla

Alanen Kristiina: Digitaaliset oppimispelit matematiikan oppimisympäristönä esiopetuksessa

Kaikkonen Katja: Oppilashuollon työntekijöiden kokemuksia yhteistyöstä nuorten palveluprosessissa.

Riihiaho Riitta: Integraation käsite sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Selander Joakim: Tietokoneohjelmistojen hyödyntäminen kuljetuksien yhdistelemisessä.

Ahola Gitta: Varhaisen tuen palvelut lapsiperheelle Hämeenlinnassa

Jokinen Nella: Esiopetusikäisten kokemusia joustavasta esi- ja alkuopetuksesta

Ahola Anu: Lasten ja nuorten palveluiden järjestäminen Hämeenlinnassa

Paavola Paula ja Tuomivaara Sari: Moniammatillinen yhteistyö laajoissa terveystarkastuksissa

Lukkarinen Timo: Hämeenlinnan kaupungin asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö

Säkäjärvi Maija: Lapsen etu homekouluja koskevassa päätöksenteossa

Kantola Ville: Vanhempi-lapsi sijoitus lastensuojelun perhekodissa

Björklund Anna-Elisa ja Niina Oksanen: Neuvolaikäisten lasten vanhempien kokemuksia neuvolan rokotustoiminnasta

 

 

 

Asiasanat: tutkimus
Viimeksi muokattu: 1.12.2015