2016 myönnetyt tutkimusluvat uusimmista vanhimpaan. Tutkimukset(joille on saatu julkaisulupa) liitetään tähän yhteyteen niiden valmistuttua.

Linnosmaa Ismo: EXCELC (Exploring Comparative Effectiveness and Efficiency in Long-term Care)

Paloniemi Annumma: Erityisopettajan työnkuvaa jäljittämässä

Rontu Anna: Lääkehoidon arviointi asiantuntijakoulutuksen harjoitusarvioinnit

Lehtomaa Jasmiina: Maahanmuuttajanaisten hyvinvoinnin tukeminen taidelähtöisten menetelmien avulla

Laurinmäki Milla: Esikouluikäisten lasten liikunnallinen aktiivisuus luontopäiväkodissa

Finsk Nina: Koriohjelmien toteuttajien näkemyksiä vertaistapaamisista

Hietanen Merja: Laajalla terveystarkastuksella parempaan alkuun koulutiellä?

Skyttä Pirketta: Dokumentoitu osallisuus lastensuojelun avohuollon asiakassuunnitelmassa

Vilkman Pia: Lukutaidon saavuttaneet Down-oppilaat–miten tähän on tultu?

Nikkilä Sanna: Onnistunut moniammatillinen yhteistyö työntekijöiden kokemana

Jyrkiäinen Emma: Terveydenhoitajien kokemuksia kannabiksen käytön yhteydestä nuorten hyvinvointiin opiskelijaterveydenhuollossa

Siltanen Hannele: Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjaus. Sähköiseen päätöksentukeen perustuva yhtenäinen hoitotyön toimintamalli

Korhonen Ilona: Ikääntyneen potilaan kotiuttaminen perusterveydenhuollon osastolta

Kokkonen Tiia: Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten kommunikaatiotaitojen tukeminen musiikkitoiminnan avulla

Julkunen Merja: Kahden perhekulttuurin lapsi (Alustava nimi, voi muuttua työn edistyessä

Astren Sini: Mitä lastensuojeluasiakkaat kertovat ylisukupolvisuudesta

Halinen Anu: Kartoitus sekusaalineuvonnan tarpeesta Hämeenlinnan kaupungin lasten ja nuorten ennaltaehkäisevissä terveyspalveluissa

Kauranen Saara: Hämeenlinnan kaupungin liikuntapaikkojen luontoarvot ja kestävä kehitys

Pahkin Moona: Koulukiusaamisen ennaltaehkäisy Iittalan yhtenäiskoulussa

Kolehmainen-Mäkelä Kati: Mitä lastensuojelun avohuollon sosiaaliohjaajat kertovat työn käytännöistä ja kehittämisestä

Helin Piia: Hämeenlinnan kaupungin Askelmat-ohjelma –tukea alakoulusta yläkouluun

Meriluoto Ritva: Lyhytaikaishoidon kehittäminen kuntoutuksen näkökulmasta

Härö Ilona: Kulttuuripolun merkitys Hämeenlinnan kouluille ja päiväkodeille.

Mäenpää Eija: Ensimmäisiä esitteitä maahanmuuttajaperheille

Riihilahti Anne: Alakouluikäisen lapsen Internetin käytön yhteys lapsen sosiaaliseen kompetenssiin ja perheen vuorovaikutukseen -malli turvallisesta Internetin käytöstä kouluterveydenhoitajien työvälineeksi.

Järvenpää Johanna; Nurminen Rosa-Elisabeth: Psykiatrisen sairaanhoitajan rooli Ankkuri-tiimissä

Markakis Eleni; Mäenpää Eija: Ensimmäisiä esitteitä maahanmuuttajaperheille

Nikola Päivi: Muutosjohtaminen ja muutos Hämeenlinnan kotihoidossa työntekijöiden kokemana.

Helkiö Kirsti: Asiakaslähtöisyyden edistäminen palvelumuotoilulla- arviointitutkimus palveluvalikoiman käytöstä terveysaseman muutosprosessissa.

Könönen Tanja: Naisten kokemuksia heihin kohdistuvasta väkivallasta ja palvelujärjestelmästä.

Koivulahti Teija: Minä ja Sinä- kaavake, ohjaajan työväline asiakkaan rajojen työstämisessä.

Niemelä Tuula: Minä ja Sinä- kaavake, ohjaajan työväline asiakkaan rajojen työstämisessä.

 

Asiasanat: tutkimuslupa
Viimeksi muokattu: 12.6.2017