Presidentinvaalit

Tasavallan presidentti on yksi Suomen ylimmistä valtioelimistä eduskunnan ja valtioneuvoston (hallitus) kanssa. Hänen tehtävänsä liittyvät ennen muuta ulkopolitiikkaan.

Suomen Perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai.

Seuraavat presidentinvaalit järjestetään 2018.

Kunnallisvaalit

Äänestämällä kuntavaaleissa voit vaikuttaa asioihin, jotka ovat osa päivittäistä elämääsi.

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Nämä luottamusmiehet käyttävät kuntien ylintä päätösvaltaa neljän vuoden ajan. Kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärä riippuu kunnan asukasmäärästä. Hämeenlinnan kaupunginvaltuustoon kuuluu 59 jäsentä.

Seuraavat kunnallisvaalit järjestetään 2017.

Kuntavaalit huhtikuussa
Kunnallisvaalien vaalipäivä siirretään uuden kuntalain mukaan 1.5.2015 lähtien lokakuusta huhtikuun kolmanteen sunnuntaihin. Jatkossa kunnallisvaalien vaalipäivä määräytyy samoin perustein kuin eduskuntavaalien vaalipäivä. 

Edustakuntavaalit

Eduskunta on Suomen ylin valtioelin. Se käyttää lainsäädäntövaltaa ja päättää myös valtiontaloudesta.

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla vaaleilla. Vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Seuraavat eduskuntavaalit ovat vuonna 2015.

Europarlamenttivaalit

Vaaleissa valitaan jäsenet Euroopan parlamenttiin kaikista EU:n jäsenvaltioista.

Seuraavat Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit) toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltiossa toukokuussa 2018.

Asiasanat: vaalit
Viimeksi muokattu: 2.7.2015