Hämeenlinnan kaupunki on valinnut arvoikseen yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden sekä luovuuden ja rohkeuden. Kaupunki voi mahdollistaa ja kannustaa, mutta innostavimmat ajatukset ja ideat syntyvät ihmisiltä itseltään.

Kaikki viisaus ei asu Raatihuoneenkadulla, vaan koko kaupungin alueelta tarvitaan näkijöitä ja tekijöitä. Tule mukaan! 

Uusi tapa vaikuttaa

Hämeenlinnan asukkaille halutaan antaa uusi vaikuttamismahdollisuus kaupungin asioihin asioiden valmisteluvaiheessa. Vuoden 2013 alussa on aloittanut viisi lautakuntajaon mukaista vaikuttajaraatia, joihin kuntalaiset ovat saaneet ilmoittautua syksyn 2012 aikana. Lisäksi Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta toimii Hämeenlinnan kaupungin yrittäjäraatina.

Vaikuttajaraadit ovat yksi tapa edistää kaupunkilaisten osallistumista oman kotikaupungin ja oman arkensa kehittämiseen. Vaikuttajaraatien

  • palautteet,
  • näkemykset ja
  • havainnot

otetaan huomioon poliittisessa päätöksenteossa.

Raadit

Jokainen raati on valinnut äänestyksellä ilmoittautuneista puheenjohtajan. Ehdokkaita puheenjohtajiksi ilmoittautui määräaikaan mennessä 18 henkilöä. Äänestys toimitettiin 16.10.-31.10.2012 välisenä aikana. Puheenjohtajien yhteystiedot ovat kunkin radin omalla sivulla.

Vaikuttajaraatikyselyn tulokset

Raatilaiset arvioivat alkuvuoden toimintaa. Tärkeimpänä ja onnistuneimpana tilaisuutena pidettiin Vaikuttajaraatien tapaamista Raatihuoneella 29.1.2013. Vastaajista 63 % suosittelisi vaikuttajaraatia ystäville tai tuttaville.

Raadit Otakantaa.fi-palvelussa

Otakantaa.fi-palvelu on oikeusministeriön tuottama vaikuttamisen verkkopalvelu, jossa voi avata keskusteluja ja kommentoida esim. valmistelussa olevia asiakirjoja.

Hämeenlinnan raadit ovat Otakantaa.fi-palvelussa. Keskustelu on kaikille avointa, joten mitään tunnuksia ei tarvita. Kurkista mistä Otakantaa.fi-palvelussa nyt keskustellaan ja osallistu keskusteluun

Toiminta vapaaehtoista vaikuttamista

Osallistuminen raatien toimintaan perustuu vapaaehtoisuuteen eli jäsenille ei makseta kokouspalkkioita eikä matkakorvauksia.   

Raatien toimintakausi on valtuustokausi, mutta toimintaan sitoudutaan vuosittain. Raadeilla on toimintaraha, josta maksetaan puheenjohtajalle ja sihteerille pieni korvaus. 

Tämän sivun lyhytosoite on www.hameenlinna.fi/vaikuttajaraadit

Asiasanat: vaikuttajaraadit
Viimeksi muokattu: 2.7.2015