Hämeenlinnan kaupunki siirtyi 1.11.2012 kartta – ja paikkatietotuotannossa uuden yleiseurooppalaisen standardin mukaisiin tasokoordinaatti- (EUREF-FIN) ja korkeusjärjestelmiin (N2000).

Hämeenlinnassa on 2009 kuntaliitoksen jäljiltä käytössä useita eri taso- ja korkeusjärjestelmiä. Nykyinen monen taso- ja korkeusjärjestelmän käyttö on käytännössä hankalaa ja sisältää käytön kannalta riskejä eri järjestelmien välisten sekaannusten kannalta.

Muutoksessa ovat taustalla julkisen hallinnon suositukset JHS 153,154 ja 163.  

Tasokoordinaattijärjestelmäksi ETRS-GK25

Kanta-Hämeenlinnassa käytössä ollut Hml67-järjestelmä ja liitoskunnissa käytetty kkj vaihdetaan EUREF-FIN mukaiseen ETRS-GK25 koordinaatistoon.

Uusiin järjestelmiin siirtymisellä pyritään parantamaan valtakunnallista ja seudullista tietojenvaihtoa. Paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö tehostuu merkittävästi, kun käyttöön otetaan jo yleisesti käytetyt järjestelmät. Myös satelliittipaikannuslaitteet toimivat suoraan EUREF-FIN-järjestelmässä, joka helpottaa mittaustöitä ja järjestelmien ylläpitoa tulevaisuudessa. Useimmat yhteistyökumppanit ovat jo siirtyneet EUREF-FIN mukaisiin koordinaatistoihin.

Koordinaatiston muunnoksen jälkeen Hämeenlinnan kartta- ja paikkatietoaineistoa voidaan käyttää saumattomasti yli entisten kuntarajojen.

Yhtenäinen koordinaattijärjestelmä helpottaa sähköisten asiointipalveluiden käyttöönottoa. Muiden tuottamien WMS/WMF-aineistopalveluiden hyödyntäminen tulee mahdolliseksi.

Inspire-direktiivin mukaiset kansalliset ja kansainväliset WMS/WFS-tiedonvaihdot pitää järjestää EUREF-FIN pohjautuvalla koordinaattijärjestelmällä.

Koordinaattijärjestelmän vaihtaminen aiheuttaa aina muutoksia koordinaateista laskettaviin etäisyyksiin ja pinta-aloihin. Lisäksi muunnoksesta aiheutuu pieni suuntakulman kiertymä.

N2000-korkeusjärjestelmän muutokseen pitää kiinnittää erityistä huomiota

N60- N43- ja NHml -järjestelmien tilalle tulee uusi valtakunnallinen N2000-korkeusjärjestelmä.

Korkeusjärjestelmien ero on enimmillään noin 0,5 metriä. Tasokoordinaateista poiketen ei korkeuslukemasta voi päätellä minkä järjestelmän korkeudesta on kyse.

Siirtymäkautena tulee erityisen tarkasti selvittää, minkä järjestelmän korkeudesta kulloinkin on kyse ja varmistaa, että tekee korjauksen oikeaan suuntaan.

Koordinaatiston uudistus (pdf)

Viimeksi muokattu: 27.1.2014