Hämeenlinnassa on aloitettu syksyllä 2015 uuden Hämeenlinnan valmistelua, jossa

 • uudistetaan kaupungin toimintamalleja
 • kehitetään päätöksentekoa ja 
 • valmistaudutaan uusiin sosiaali- ja terveysalueisiin (sote) 

Työn tavoitteena on uudistaa Hämeenlinnan toimintamalli niin, että se on valmis, kun uusi valtuusto aloittaa heinäkuussa 2017.

Uusi visio

Kaupunginvaltuusto päätti 18.1.2016, että Uusi Hämeenlinna -hanketta ohjaavat Hämeenlinnan kaupungin strategian 
2014-2020 arvot:

 • yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys,
 • asukaslähtöisyys ja palveluhenkisyys,
 • luovuus ja rohkeus sekä
 • kestävä elämäntapa.

Hämeenlinnan kaupungin visio on:

Hämeenlinna on elinvoimainen,
turvallinen ja aito kulttuurikaupunki 
Suomen kasvukäytävällä.

Uusi Hämeenlinna -hankkeen tavoitteet ovat:

 • Hyvinvointia edistävä kaupunki, jossa on aktiiviset kansalaiset.
 • Elinvoimainen asumiskaupunki.
 • Resurssiviisas kaupunki, jolla on kestävä talous.
 • Valmisteluryhmä täydentää projektisuunnitelman ja työskentelyprosessin.

Asiasanat: uusi kunta
Viimeksi muokattu: 7.3.2016