Linnanniemen alueella sijaitsevat:

Hämeenlinnan Linnanniemen museotoimijoiden yhteistyö alueen kehittämiseksi käynnistyi tammikuussa 2011 Sitran rahoittamassa ”Museot hyvinvoinnin edistäjinä”–hankkeessa, ja yhteistyötä tiivistettiin edelleen sen jatkohankkeessa vuosina 2013–2014.

Hankkeiden tavoitteena oli edistää alueella toimivien museoiden palveluiden asiakaslähtöisyyttä, kehittää sitä tukevia työkaluja sekä muodostaa uudenlaisia johtamis- ja yhteistyömalleja. Jatkohankkeen loppuraportti valmistui 22.10.2014.

Hämeenlinnan kaupunki, Museovirasto, Senaatti-kiinteistöt sekä puolustusvoimat järjestivät 7.11.2014 Hämeenlinnassa alueen päätoimijatahojen välisen huippukokouksen, jossa päätettiin, että osapuolet tekevät aiesopimuksen
Linnanniemen kehittämiseksi. Kehittämistyön koordinointivastuu päätettiin antaa Museovirastolle.

Sopimusosapuolet näkivät alueen kannalta keskeisiksi

  • vetovoimaiset korkean profiilin museopalvelut
  • monimuotoisen yhteistyön paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa
  • alueen kehittämisen kokonaisuutena Hämeenlinnan kaupunkirakenteessa

Aiesopimus allekirjoitettiin Museoviraston, Hämeenlinnan kaupungin, puolustusvoimien, Senaatti-kiinteistöjen sekä lisäksi metsähallituksen kesken 11.3.2015. Metsähallituksen rooli liittyi erityisesti alueen ympäristöhistoriallisiin arvoihin ja niihin perustuvaan kehittämispotentiaaliin.

Sopijaosapuolien tavoitteena on, että Linnanniemestä muodostuu kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuinen kohde, jossa laadukkaat kulttuuri-, opetus ja hyvinvointipalvelut elävöittävät kulttuurihistoriallista kokonaisuutta.

Linnanniemi lisää osaltaan Hämeenlinnan kaupungin vetovoimaa matkailu- ja asumiskaupunkina.

Yhteiseksi tavoitteeksi asetettiin kaksinkertaistaa alueen kävijämäärä lisäämällä Linnanniemen houkuttelevuutta matkailu- ja tapahtumakohteena. Tavoitteiden toteuttamisen edellytyksenä oli yhteisen vision selkiyttäminen ja konkretisointi sekä alueen päätoimijoiden ja muiden kumppanien sitoutuminen vision toteuttamiseen.

Aiesopimuksen tarkoittaman kehittämispolun laatiminen annettiin tehtäväksi valmisteluryhmälle, jonka Museovirasto oli yhteisneuvottelussa sovitun mukaiseksi asettanut. Valmisteluryhmän toimikaudeksi asetettiin 30.1. – 30.6.2015.

 

 

Asiasanat: kehittämishanke
Viimeksi muokattu: 13.4.2016