Yhteinen tila läntiseen kaupunginosaan

Vuosina 2016-2018 rakennettava Nummikeskus muodostaa valtakunnallisesti uudenlaisen palveluiden ja tilojen tehokkaan käytön maamerkin.

Palvelukeskukseen kuljetaan Aleksis Kivenkadun ja Kylätien kautta.

Palvelukeskuksessa tulevat toimimaan yksissä tiloissa:

  • perusopetus, Nummen yhtenäiskoulu, noin 950 lasta
  • koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, noin 100 lasta
  • kirjasto,
  • neuvola ja
  • nuoriso- ja lastenkulttuuripalvelut.

Uusi yhtenäiskoulu 1-9-luokille

Lasten ja nuorten lautakunta päätti kesäkuussa 2014, että Nummelle tullaan rakentamaan alakoulun tontille yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.

Nummikeskuksessa varaudutaan noin 950 perusopetusikäisen oppilaan yhtenäiseen peruskouluun. Vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärä tulee olemaan noin 550 ja vuosiluokkien 7-9 oppilasmäärä noin 400 oppilasta.

Perusopetuksen tilat suunnitellaan uusiksi oppimistiloiksi siten, että kukin oppimistila sisältää avoimen oppimisalueen, intensiivisen työn alueen ja hiljaisen työn alueen. Kiinteitä seinärakenteita tehdään mahdollisimman vähän, jotta tilat ovat joustavat ja monikäyttöiset.

Myös piha-alueet suunnitellaan siten, että ne toimivat keskeisenä osana avointa oppimisympäristöä. Lisäksi piha-alue on lähiliikuntapaikka, jota käyttävät myös alueen asukkaat. 

Video koulun rakennusvaiheesta
lokakuussa 2017

 

Nummikeskus on investointi tulevaisuuteen

Palvelukeskus rakennetaan niin, että siellä on koulun lisäksi muitakin julkisia palveluja. Rakennuksena ja toimintaympäristönä se palvelee laajasti koko läntisen kantakaupungin väestöä eri vuorokauden aikoina.

Palvelukeskuksen toiminnalliseen suunnittelemiseen on osallistunut opettajia, kouluterveydenhoitajia, nuorisotyöntekijöitä, kirjaston ja ikäihmisten palvelujen työntekijöitä sekä oppilaita. 

Palvelukeskuksesta rakennetaan taloudellisesta ja ekologisesta näkökulmasta tiennäyttäjä Hämeenlinnan julkiselle rakentamistoiminnalle.

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Nummikeskuksen rakentaminen aloitettiin kesäkuussa 2016 ja se kestää kaksi vuotta. Rakennus valmistuu talvella 2018. 

Palvelukeskuksen rakentaa YIT Rakennus Oy ja Caverion Suomi Oy. 

Palvelukeskus rakennetaan entisen Nummen koulun tontille Voutilaan, jonka koko on 24 000 m2. 

Hankkeen rahoituksen osalta kaupunginvaltuusto päätti, että Nummen elinkaarihanke toteutetaan leasingvuokrausperiaatteella. (KV 15.6.2015 § 97)

Kaupunginhallitus päätti valita Nummen yhtenäiskouluhankkeen rahoittajaksi Kuntarahoitus Oyj:n. (KH 14.9.2015 § 376) 

Hämeenlinnan kaupunki solmii sopimuksen rakennuksen käytöstä 20 vuodeksi + 5 vuoden optio.

Kustannusarvio on 26 miljoonaa euroa, mikä sisältää  tontin vanhojen rakennusten purkukulut, rakennuttamisen, liittymismaksut ja mahdollisesti optiona hankittavat irtokalusteet ja av-laitteet.

Asiasanat: palvelukeskus, Nummi
Viimeksi muokattu: 18.1.2018