Viestintä on keskeinen ja koko ajan kasvava osa Hämeenlinnan kaupungin toimintaa. Kaupungin viestinnän tavoitteena on olla

 • avointa,
 • ennakoivaa,
 • vuorovaikutteista,
 • selkeää ja
 • tasapuolista.

Kaupungin viestintä pohjautuu kaupungin strategiaan.

Viestintävastuut

Kaupungin viestintää johtaa ja valvoo kaupunginhallitus, käytännössä kaupunginjohtaja. Viestintä on olennainen johtamisen työkalu keskushallinnon ja muun organisaation toiminnassa.

Hämeenlinnan kaupungin viestinnällä tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla kaupunki

 • kertoo toiminnastaan ja palveluistaan
 • kertoo päätöksenteosta ja sen vaikutuksista
 • edesauttaa asukkaidensa ja muiden sidosryhmien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia sekä
 • markkinoi itseään ja palveluitaan eri kohderyhmille

Toimialajohtajat
Toimialajohtajat johtavat toimialueensa viestinnän suunnittelua ja toteutusta apunaan toimialueen viestinnän yhteyshenkilö sekä toimialan asiantuntijat.

Yksiköiden esimiehet ovat avainhenkilöitä viestinnän käytännön toimeenpanossa. He huolehtivat mm. että yksikön ajankohtaiset asiat tiedotetaan medialle ja viestintäyksikköön ja että yksiköllä on verkkosivujen päivittäjä.

Viestintäyksikkö vastaa kaupunkitason viestinnän organisoinnista. Käytännön toteutuksesta vastaa viestintäpäällikkö apunaan verkkotoimittaja ja graafinen suunnittelija.

Viestinnän kanavat

Kaupunki kertoo toiminnasta ja päätöksistä useilla eri kanavilla. Kaupunki viestii ensisijaisesti suomeksi. Osa verkkosivuista on käännetty englanniksi, venäjäksi ja ruotsiksi.

Matkailusivusto visithameenlinna.fi palvelee suomen lisäksi myös englanniksi.

Hämeenlinnan kaupungin käytössä ovat seuraavat viestintäkanavat:

4.5.2016 www.hämeelinna.fi -sivujen käytettävyysarvioinnin tulokset (pdf 1,3, Mt)

Viestintäyksikkö

Raatihuoneenkatu 9, 5 krs.
13100 Hämeenlinna
viestinta (at) hameenlinna.fi

Viestintäpäällikkö Tiina Vahtokari

Verkkotoimittaja Kaisa Paavilainen

 • verkkoviestinnän kehittäminen ja koordinointi
 • www.hameenlinna.fi -sivujen toimittaminen
 • nettisivujen päivittäjien koulutus, tuki ja ohjaus
 • kaupungin sosiaalisen median käytön kehittäminen ja koordinointi

Graafinen suunnittelija Tuula Mäkinen

Matkailuneuvoja Mari Ampuja-Valaja

Viimeksi muokattu: 13.2.2018