Joukkoliikennejaoston päätökset 21.3.2017

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kokouksessa käsiteltiin pykälät 16-28.
Puheenjohtajana toimi Marja Sirkka-Ahonen.
Esittelijänä toimi vs.tilaajajohtaja Tarja Majuri.

16-18 § Järjestäytymisasiat.

19 § Jatko-option käyttäminen Mikkolan Liikenne Oy:n käyttöoikeussopimuksessa Yhla 683/2015 (Hattulan bussivuoroja)
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

20 § Siirtymäajan liikennöintisopimusten voimassaoloaikojen muuttaminen liikennöintikauden vaihteeseen (Yhla 5296, 5297, 5298 ja 5311/2009)
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

21 § Pirkanmaan Ely-keskuksen liikennehankinnat
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

22 § Jatko-option käyttö Pekolan Liikenne Oy:n käyttöoikeussopimuksessa Yhla 2588/2013 (Janakkalan sisäisiä bussivuoroja)
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

23 § Tervakosken koululaisvuorojen kilpailuttaminen
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

24 § Uudenmaan Ely-keskuksen liikennehankinnat
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

25 § Joukkoliikenteen yhdistelmäraportti vuodesta 2016
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

26 § Yhdysliikenne Oy:n esitys muutoksesta siirtymäajan liikennöintisopimukseen Yhla 5301/2009 (Rengon suunta)
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

27 § Joukkoliikennejaoston tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Lisälista
28 § Kaupunkiliikenteen linjastouudistus kesällä 2017
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Viimeksi muokattu: 22.3.2017