Kaupunginhallituksen päätökset 13.3.2017

Esityslistat ja pöytäkirjat

114 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

115 § Pöytäkirjan tarkastajat

116 § Asioiden käsittelyjärjestyksen määrääminen

117 § Vuokrasopimuksen hyväksyminen, Linnan Kehitys Oy

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti äänin 6-3.

118 § Henkilöstörakenteellisia muutoksia

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

119 § Vaalitoimikuntien ja vaalilautakuntien asettaminen sekä laitosäänestys vuoden 2017 kuntavaaleja varten

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

120 § Hämeenlinnan kaupungin vammaisneuvoston toimintakertomus vuodelta 2016

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

121 § Valtuustoaloite resurssiviisaan kaupungin pitkän aikavälin tavoitteista ja tiekartan laatimisesta tavoitteiden saavuttamiseksi - Päivi Sieppi ym.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

122 § Edustajan nimeäminen Suomen paikallisliikenneliitto ry:n vuosikokoukseen ja edustajien nimeäminen vuosikokousseminaariin

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

123 § Teatteriyhteistyö Hämeenlinna / Riihimäki

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja päätettiin valita kaupunginhallituksen edustajaksi työryhmään Juha Kallioisen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti valita työryhmään Hämeenlinnan Teatteri Oy:n hallituksen puheenjohtaja Irja Appelrothin.

124 § Lautakuntien pöytäkirjat ja virkamiesten päätökset

125 § Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

126 § Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakson palvelutasoselvityksestä ja siinä esitetyistä vaihtoehtoisista tien kehittämispoluista

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Asiasanat: päätöksenteko
Viimeksi muokattu: 13.3.2017