Kaupunginhallituksen päätökset 18.4.2017

Esityslistat ja pöytäkirjat

165 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

166 § Pöytäkirjan tarkastajat

167 § Asioiden käsittelyjärjestyksen määrääminen

168 § Ehdotukset sairaanhoitopiirin talousarvioon 2018 ja taloussuunnitelmaan 2018-2021

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

169 § Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan työllisyysselvitys 2016

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja päätettiin lähettää selvitys myös valtuustolle tiedoksi.

170 § Sibeliuksen Metsän luonnonsuojelualueen perustaminen Aulangonjärven itäpuolelle

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

171 § Hämeenlinnan kaupunginarkiston toiminnan siirtäminen Kansallisarkiston toimitiloihin

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

172 § Poikkeaminen, kiinteistö 109-10-94-7, Metsonpolku 66b, KOy Hämeenlinnan Ukkometso

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

173 § Henkilöstörakenteellisia muutoksia

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

174 § Lautakuntien pöytäkirjat ja virkamiesten päätökset

175 § Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

176 § Vaalien tuloksen vahvistaminen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

Asiasanat: päätöksenteko
Viimeksi muokattu: 18.4.2017