Kaupunginhallituksen päätökset 20.3.2017

Esityslistat ja pöytäkirjat

127 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

128 § Pöytäkirjan tarkastajat

129 § Asioiden käsittelyjärjestyksen määrääminen

130 § Kaupunginvaltuuston 6.3.2017 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

131 § Vaalitoimikuntien ja vaalilautakuntien asettaminen sekä laitosäänestys vuoden 2017 kuntavaaleja varten

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

132 § Konsernirakenneselvitys / Uusi Hämeenlinna

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

133 § Hämeenlinnan kaupungin lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

134 § Vuoden 2017 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 28.2.2017 tilanteen mukaan

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

135 § Valtuustoaloite jäteastioiden sijoituspaikoista - Mauri Ojamäki ym.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

136 § Valtuutettu Kari Ilkkalan ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite yksityisten omistamien pilaantuneiden maiden kaavoitusedellytysten määrittelystä Hämeenlinnan kaupungissa

Päätettiin jättää pöydälle.

137 § Kaupunginjohtajan sijaisen nimeäminen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

138 § Hallinto-oikeuden päätös kuntalain 5 luvun 40 §:ssä tarkoitetun menettelyn aloittamista koskevassa valitusasiassa

Keskustelun kuluessa Hannu Kärpänen ehdotti Antero Niemelän kannattamana, että päätöksen perusteluista poistetaan kappaleet 2,3 ja 5.

Hyväksyttiin Kenakkalan päätösehdotuksen mukaisesti äänin 7-2 (1 tyhjä).

139 § Lautakuntien pöytäkirjat ja virkamiesten päätökset

140 § Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

 

Asiasanat: päätöksenteko
Viimeksi muokattu: 20.3.2017