Kaupunginhallituksen päätökset 22.10.2018

Esityslistat ja pöytäkirjat

403. Ahveniston päiväkodin maanvuokrasopimuksen purkaminen ja päiväkotirakennusten siirtyminen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistukseen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

404. Hämeensaarentien katualueen vuokrasopimus

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

405. Kauppakeskus Tavastilan pysäköintialueen vuokrasopimuksen jatkaminen

Päätettiin jättää pöydälle.

406. Muodostettaviin tontteihin 24-63-4, 5, 6, 7 ja 8 kuuluvien määräalojen myyminen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

407. Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle koskien alueellisen junaliikenteen järjestämisen pilottihanketta sekä osto- ja velvoiteliikenteen kehittämistä

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti muutamin muutoksin.

408. Poikkeaminen, 109-5-53-1, Vanainkatu 1, Asemanrannan pysäköintilaitos

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

409. Poikkeaminen, kiinteistö 109-5-12-4, Viipurintie 2, Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

410. Määräalan myyminen muodostettavaan tonttiin 109-40-107-11 ja vuokrasopimuksen muuttaminen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

411. Asemanrannan taide

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

412. Kaupunginvaltuuston 8.10.2018 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

413. Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsin puitesopimus ja toteuttamisohjelma vuodelle 2018

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

414. Valtuustoaloite: Asiakastyytyväisyysselvitys viranomaisten palveluista - Teppo Turja ym.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

415. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) muutosagenttien valtionavustusten hakeminen vuodelle 2019

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

416. Asemanrannan LPY-tontin 5-53-1 luovuttaminen Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:lle

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

417. Lautakuntien pöytäkirjat ja virkamiesten päätökset

418. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

419. Kaupungin strategisten tytäryhtiöiden tavoitteet vuodelle 2019

Päätettiin jättää pöydälle.

420. Vuoden 2018 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 30.9.2018 tilanteen mukaan

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

421. Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 - 2022

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Asiasanat: päätöksenteko
Viimeksi muokattu: 22.10.2018