Kaupunginhallituksen päätökset 24.9.2018

Esityslistat ja pöytäkirjat

366. Kaupunginvaltuuston 10.9.2018 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

367. Maa-alueiden ostaminen määräala tilasta 109-418-2-99 ja tila 109-418-5-56 Loukastenharjusta

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

368. Yritystonttien 22-54-4 ja 22-54-5 myyminen Moreenissa

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

369. Kaupungin lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle koskien luonnosta asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta

Isosuon täydennys päätösehdotukseen: Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että raideliikenteeseen investoiminen on välttämätöntä Hämeenlinnalle. Pääradan palvelutason määrittelyssä ja junaliikennejärjestelmässä on otettava huomioon Suomen kasvukäytävän kehittäminen kokonaisena alueena. Hämeenlinnan seudun kehittymisen kannalta on olennaista, että kaupungilla on kestävää kasvua tukevat säännölliset, nopeat ja ennustettavat junayhteydet.

Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti.

370. Asemakaava nro 2521, Hätilä II

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

371. Keinusaari, Asemanrannan alue, Vanainkatu 3, lähiympäristön suunnittelu- ja rakentamistapaohje

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

372. Valtuustoaloite joustoluokkien perustamisesta Hämeenlinnaan - Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ym.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

373. Valtuustoaloite kaupungin henkilöstön saattamisesta kokonaisvaltaisen työterveyshuollon piiriin - Pekka Arvio ym.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

374. Valtuustoaloite: Kaunis Hämeenlinna näkyviin -maisemanhoitoprojekti - Vesa Kaloinen ym.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

375. Valtuustoaloite Ahveniston maauimalaan ja toimintapuistoon menevän kadun liikennejärjestelyiden parantamiseksi - Anne Laatikainen ym.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

376. Sidonnaisuusrekisteri 2018

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

377. Veteraaniasiain neuvottelukunnan asettaminen ja edustajien nimeäminen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

378. Sopimus ympäristötutkimuksen professuurin rahoittamisesta Lammin biologisella asemalla

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

379. Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri Oy:n tilannekatsaus

Isosuon muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus
1. merkitsee tiedoksi saadun selvityksen
2. edellyttää että kuukausiraportointia ja muita seurantatoimenpiteitä jatketaan
3. päättää, että asiaa käsitellään uudelleen kaupunginhallituksessa marraskuussa 2018.

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

380. Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kantakaupungin yleiskaavaa 2035 koskevassa valitusasiassa

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

381. Kantakaupungin yleiskaavan 2035 voimaan tulevan osan määrääminen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

382. Valtuustoaloite neuvolapsykologin palkkaamisesta

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

383. Valtuustoaloite koululaisten lukudiplomin kehittämisestä - Vihreä valtuustoryhmä ym.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

384. Aiesopimus Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Hämeenlinnan kaupungin välillä

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

385. Lautakuntien pöytäkirjat ja virkamiesten päätökset

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Asiasanat: päätöksenteko
Viimeksi muokattu: 24.9.2018