Kaupunginhallituksen päätökset 26.11.2018

Esityslistat ja pöytäkirjat

458. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston toimikausi ja vaali

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

459. Kaupunginhallituksen toimikausi sekä jäsenten ja varajäsenten vaali

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

460. Kaupunkirakennelautakunnan toimikausi ja jäsenten ja varajäsenten vaali

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

461. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimikausi ja jäsenten sekä varajäsenten vaali

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

462. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimikausi ja jäsenten sekä varajäsenten vaali

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

463. Talousarviomuutokset vuodelle 2018, sosiaali- ja terveyslautakunta

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

464. Sivistyksen ja hyvinvoinnin lautakunnan vuoden 2018 talousarvion muutos

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

465. Kaupunkirakennelautakunnan talousarviomuutos 2018 käyttötalouteen

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

466. Talousarviomuutos 2018 kunnallistekniikan investoinnit

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

467. Yhteisestä jätelautakunnasta tehdyn sopimuksen ja johtosäännön päivittäminen

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

468. Etuosto-oikeuden käyttäminen Lammassaaressa tila 109-481-9-30

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

469. Hämeenlinnan kaupungin kaavoituskatsaus 2019

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

470. Kaavan laatimisesta, poikkeamisluvasta ja suunnittelutarveratkaisusta perittävät korvaukset

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

471. Valtuustoaloite sisäilman laatua parantavista ilmanvaihdon käytännöistä palveluverkon rakennuksiin - Vihreä valtuustoryhmä ym.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

472. Valtuustoaloite biokaasun käytön selvittämisestä ja edistämisestä Hämeenlinnan seudun joukkoliikenteen, muun palveluliikenteen ja kaupungin omien ajoneuvojen polttoaineena - Timo Kaunisto ym.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

473. Hallintosääntö 1.1.2019 alkaen

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti yksimielisesti s.27 asiakohta 15. muutetaan muotoon: ”päättää tilapäisistä palveluverkkomuutoksista ja tiedottaa niistä lautakunnalle välittömästi.”

474. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2019 alkaen

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

475. Hämeenlinnan kaupungin edustaja itsenäisyyspäivän seppeleenlaskutilaisuuksiin

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti ja valittiin Helena Lehkonen sekä Kirsi Ojansuu-Kaunisto.

476. Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiön tilintarkastajien valinta vuoden 2021 loppuun asti

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

477. Hämeenlinnan Seudun opiskelija-asuntosäätiön hallituksen jäsenien ja tilintarkastajien valinta 2019-2020

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

478. Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Fredrika Wetterhoff -säätiön lainalle

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

479. Poistettiin esityslistalta

480. Henkilöstörakenteellisia muutoksia

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

481. Konserniohjeen uudistaminen

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti

- muuttaa kohtaa 10.3: Lisäksi hallituksen jäsenellä tulee olla riittävä toimialan, organisaation toiminnan sekä hallinnon tai johtamisen asiantuntemus. Hallitukseen nimettävän henkilön tulee toimittaa tarvittavat tiedot asiantuntemuksensa arvioimiseksi tai suunnitelma osaamisen täydentämiseksi hallituksen jäsenen nimeämisestä vastaavalle taholle.

- täydentää kohtaa 5.2: Investointikohteiden suunnittelussa on erityisesti huomioitava kustannustehokkuus sekä ilmasto- ja ympäristövaikutukset.

482. Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n ennakkosuostumusasia - Asemanrannan pysäköintilaitoksen urakkakilpailun käynnistäminen

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

483. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Lisälista 26.11.2018

484. Hämeenlinnan kaupungin edustaja Hämeen virkistysalueyhdistyksen syyskokoukseen sekä hallitukseen vuodelle 2019

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti ja nimettiin Lulu Ranne.

Asiasanat: päätöksenteko
Viimeksi muokattu: 26.11.2018