Kaupunginhallituksen päätökset 29.10.2018

Esityslistat ja pöytäkirjat

422. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

423. Pöytäkirjan tarkastajat

424. Käsittelyjärjestys

425. Hankinta- ja sopimusohje

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

426. Kauppakeskus Tavastilan pysäköintialueen vuokrasopimuksen jatkaminen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

427. Ero luottamustehtävästä ja uuden jäsenen vaali / Heiman Khezri

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

428. Hämeenlinnan kaupungin edustajan valitseminen Hämäläisten ylioppilassäätiön valtuuskuntaan

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja valittiin jäseneksi Juha Kallioinen ja varajäseneksi Kirsti Suoranta.

429. Talousarvion 2018 muutosesitys, konsernipalvelut

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

430. Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin alijäämien kattaminen ja kuntamaksut vuodesta 2019 eteenpäin

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

431. Hämeenlinnan kaupungin hyvinvointikertomus

Kenakkalan muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää

  •  valtuustolle, että valtuusto hyväksyy hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman ja
  •  että lautakunnat ottavat hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman huomioon omassa toimintansa kehittämisessä.
  • hyvinvointisuunnitelman ja –kertomuksen valmisteluprosessissa kuullaan lakisääteisten suunnitelmien valmistelussa niiden kohderyhmiä
  • hyvinvointikertomus ja –suunnitelma lähetetään tiedoksi lakisääteisille neuvostoille

Hyväksyttiin muutetun ehdotuksen mukaisesti.

432. Kantolan tapahtumapuiston puistorakenteiden siirto kaupungille

Isosuon muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

  1. hyväksyy Kantolan tapahtumapuiston puistorakenteiden siirron Linnan Kehitys Oy:ltä kaupungille em. Tavalla
  2. hyväksyy liitteenä oleva kauppakirjan
  3. oikeuttaa asian valmistelijat tekemään asiakirjoihin mahdollisesti tarvittavat tekniset muutokset
  4. toteaa, että tapahtumapuistoa koskevan operointisopimus tehdään Linnan Kehitys Oy:n ja kaupunkirakennelautakunnan kesken

Hyväksyttiin muutetun ehdotuksen mukaisesti.

433. Asemakaavamuutoksen käynnistäminen Keskustan 3 korttelissa 1

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

434. Lautakuntien pöytäkirjat ja virkamiesten päätökset

435. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

436. Kaupungin strategisten tytäryhtiöiden tavoitteet vuodelle 2019

Isosuon muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus päättää liittää strategisten tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet liitteen mukaisina vuoden 2019 talousarvion valmisteluun. Linnan Kehityksen tavoitteiden osalta valitaan vaihtoehto 2. Avustusta kasvatetaan n. 70.000 eurolla, yhtiön toiminta jatkuu nykyisellä tasolla nykyisin resurssein kuitenkin siten, että tavoitteeksi lisätään Yhtiö toimii aktiivisena osapuolena ekosysteemimallin toimeenpanossa ja mittariksi Selostus tehdyistä toimenpiteistä.

Hyväksyttiin muutetun ehdotuksen mukaisesti.

437. Vuoden 2019 tuloveroprosentin vahvistaminen

Kenakkalan muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto vahvistaa vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 20,75 %.

Hyväksyttiin muutetun ehdotuksen mukaisesti.

438. Vuoden 2019 kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

439. Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 - 2022

Päätös luettavissa pöytäkirjalta.

Asiasanat: päätöksenteko
Viimeksi muokattu: 29.10.2018