Kaupunginhallituksen päätökset 30.3.2017

Esityslistat ja pöytäkirjat

141 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

142 § Pöytäkirjan tarkastajat

143 § Asioiden käsittelyjärjestyksen määrääminen

144 § Lausunnon antaminen Hämeen liitolle Maakuntakaava 2040:n luonnosaineistosta

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

145 § Kiinteistöjen toimenpideohjelma 1/2017

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

146 § Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Hämeenlinnan Linja-autoasemakiinteistö Oy:n hallitukseen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

147 § Lomarakennuspaikkojen myyminen Padasjoella Virmailansaaressa

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

148 § Valtuustoaloite digitaalisen saavutettavuuden edistämisestä Hämeenlinnan alueella – Helena Lehkonen ym.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

149 § Valtuustoaloite liukastumistapaturmien ennaltaehkäisystä - Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

150 § Valtuustoaloite Hämeenlinnan terveyspalveluiden yhtiöittämiseksi ajoissa - Iisakki Kiemunki

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

151 § Vireillä olleet valtuustoaloitteet vuoden 2016 lopussa

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

152 § Takauksen myöntäminen Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy:n lainalle elokuvakeskuksen laajentamista varten

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

153 § Tekme Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

154 § Koulutuskuntayhtymä Tavastian perussopimuksen muuttaminen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

155 § Tapahtumien yhteistyösopimukset vuodelle 2017

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

156 § Varajäsenen valinta ympäristö- ja rakennuslautakuntaan

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

157 § Tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapauden myöntäminen ja toimintakertomus 2016

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

158 § Henkilöstöraportti 2016

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

159 § Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

160 § Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

161 § Suomalais-venäläinen ystävyyskuntakongressi Turussa 22.-24.5.2017

Päätettiin osallistua kongressiin ja valittiin edustajaksi Ritva Oinonen.

162 § Henkilöstörakenteellisia muutoksia

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

163 § Lautakuntien pöytäkirjat ja virkamiesten päätökset

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

164 § Etuostoa koskevan ennakkotiedon antaminen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Asiasanat: päätöksenteko
Viimeksi muokattu: 30.3.2017