Kaupunginhallituksen päätökset 3.12.2018

Esityslistat ja pöytäkirjat

485. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

486. Pöytäkirjan tarkastajat 

487. Käsittelyjärjestys

488. Kaupunginvaltuuston 12.11.2018 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

489. Poikkeaminen 109-18-15-10, Mustikkatie 5 Katumajärvi, Päiväkotirakentaminen

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

490. Hämeenlinnan kaupungin suoraan omistaman asuntokannan pienentäminen

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

491. Asuntotonttien hintojen tarkistaminen

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

492. Valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavat enimmäistonttihinnat Hämeenlinnan kaupungissa vuonna 2019

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

493. Rakennuttamisen konsulttipalvelut yhteishankintana

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

494. Evästykset Koulutuskuntayhtymä Tavastian kaupungin yhtymävaltuuston kokousedustajille

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

495. Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri Oy:n tilannekatsaus

Isosuon muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus

1. merkitsee tiedoksi saadun selvityksen

2. edellyttää että kuukausiraportointia ja muita seurantatoimenpiteitä jatketaan

3. päättää, että asiaa käsitellään uudelleen kaupunginhallituksessa tammikuun 2019 alussa.

Samalla kaupunginhallitus korostaa sitä, että kaikilla teatterin hallituksen jäsenillä on henkilökohtainen vastuu sekä teatterin taloudellisesta toiminnasta että henkilöstön hyvinvoinnista.

Hyväksyttiin muutetun ehdotuksen mukaisesti.

496. Yhteisestä jätelautakunnasta tehdyn sopimuksen ja johtosäännön päivittäminen

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

497. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

498. Eteva kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinta

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

499. Maksuajan myöntäminen lunastussopimukseen/McPaper Oy

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

500. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

501. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Lisälista 3.12.2018

502. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Asiasanat: päätöksenteko
Viimeksi muokattu: 3.12.2018