Kaupunginvaltuuston päätökset 18.4.2017

Esityslistat ja pöytäkirjat

45 § Kokouksen avaus ja nimenhuudon suorittaminen

46 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

47 § Pöytäkirjan tarkastus

48 § Käsittelyjärjestys

49 § Valtuustoaloite resurssiviisaan kaupungin pitkän aikavälin tavoitteista ja tiekartan laatimisesta tavoitteiden saavuttamiseksi - Päivi Sieppi ym.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

50 § Valtuustoaloite jäteastioiden sijoituspaikoista - Mauri Ojamäki ym.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

51 § Vireillä olleet valtuustoaloitteet vuoden 2016 lopussa

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

52 § Hallinto-oikeuden päätös kuntalain 5 luvun 40 §:ssä tarkoitetun menettelyn aloittamista koskevassa valitusasiassa

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

53 § Takauksen myöntäminen Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy:n lainalle elokuvakeskuksen laajentamista varten

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

54 § Koulutuskuntayhtymä Tavastian perussopimuksen muuttaminen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

55 § Varajäsenen valinta ympäristö- ja rakennuslautakuntaan

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja valittiin Kari Johansson.

56 § Henkilöstöraportti 2016

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

57 § Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Asiasanat: päätöksenteko
Viimeksi muokattu: 18.4.2017