Kaupunginvaltuuston päätökset 28.1.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

1. Kokouksen avaus ja nimenhuudon suorittaminen

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Pöytäkirjan tarkastus

4. Käsittelyjärjestys

5. P-tori hankesuunnittelu, välipäätökset tarkentavaa jatkosuunnittelua varten

Kaupunginvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.

6. Kaupungin strategisten tytäryhtiöiden talousarvioraportit vuodelle 2019

Kaupunginvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.

7. Tilintarkastuspalvelujen hankinta tilivuosille 2019 - 2022

Kaupunginvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.

8. Kaupunkikehityssuunnitelma 2019-2023

Kaupunginvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.

9. Matkailuohjelman loppuraportti

Kaupunginvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.

10. Hämeen liiton kysely Kanta-Hämeen kuntien valtuustoille koskien maakunnallisen yhteistyön tiivistämisen tarvetta ja malleja

Kaupunginvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.

11. Ero luottamustehtävistä ja uuden jäsenen vaali / Ville Lintula

Kaupunginvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti ja valitsi kaupunginhallitukseen varajäseneksi Pekka Arvion.

12. Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen päivittäminen

Kaupunginvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.

13. Katu- ja yleisten alueiden taksojen ja lupaohjeiden hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Asiasanat: päätöksenteko
Viimeksi muokattu: 28.1.2019