Kaupunginvaltuuston päätökset 6.3.2017

27 § Kokouksen avaus ja nimenhuudon suorittaminen

28 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

29 § Pöytäkirjan tarkastus

30 § Käsittelyjärjestys

31 § Lisälainanottovaltuuden hakeminen jälkikäteen 2016 pitkäaikaisen lainan määrään

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

32 § Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n oman pääoman vahvistaminen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

33 § Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Kaupungintalojen saneerauslainalle (Raatihuoneenkatu 9-11 ja Wetterhoffinkatu 2)

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

34 § Hämeenlinnan kaupungin tietoturvapolitiikka

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

35 § Asemakaavan muutos nro 2491, Peltolehto 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

36 § Erikoista tilan ranta-asemakaavan muutos ja Visarannan ranta-asemakaava, Hauho

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

37 § Ero luottamustehtävistä ja uuden jäsenen vaali - Pertti Laaksonen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja valittiin ympäristö- ja rakennuslautakuntaan jäseneksi Markku Vasama

38 § Ero luottamustehtävistä ja uusien jäsenien vaali - Sari Lehikoinen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja valitsi Piia Olkinuoran henkilökohtaiseksi varajäseneksi terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakuntaan Kaisa Koski.

39 § Valtuutettu Satu Aaltosen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Sähköisten palveluiden käyttöönoton edistäminen Hämeenlinnassa

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

40 § Hallintosääntö 1.6.2017 alkaen

Valtuusto päätti hyväksyä hallintosäännön muilta osin paitsi hankintoja koskevan 25 pykälän osalta. 

Hallintosäännöstä poistetaan pykälä 25 Hankinnat sekä kaikki hallintosäännössä olevat hankintavaltuuksiin liittyvät kirjaukset ja numeeriset arvot.

Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus tuo hankintasäännöstön kokonaisuudessaan toukokuun valtuustoon.

Asiasanat: päätöksenteko
Viimeksi muokattu: 6.3.2017