Kaupunkirakennelautakunnan joukkoliikennejaoston päätökset 20.9.2018

Esitylistat ja pöytäkirjat

31 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

32 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Piia Nylund sekä Soila Nyholm.

33 § Käsittelyjärjestys

Joukkoliikennejaostohyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

34 § Kaupunkirakennelautakunnan joukkoliikennejaoston sihteerin valinta

Joukkoliikennejaostohyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

35 § Hämeenlinnan seudun joukkoliikenteen hankinnat ja kilpailutukset vuosina 2019-2020

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

36 § Hämeenlinnan ja Lahden välinen bussiliikenne

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

37 § Muutos Lehdon Liikenne Oy:n siirtymäajan liikennöintisopimukseen Yhla 5303/2009

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

38 § Reittimuutos HämeBus Oy:n käyttöoikeussopimukseen Yhla 683/2015

Joukkoliikennejaostohyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

39 § Aamun yhteyksien parantaminen linjan 4 Tarvasmäki-Kettumäki reitillä

Joukkoliikennejaostohyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

40 § Markkinaehtoinen reittiliikenne Hämeenlinnan seudun Waltti-alueella

Keskustelun kuluessa suunnittelujohtaja teki muutetun päätösehdotuksen.

Joukkoliikennejaosto päättää:

  1. valtuuttaa kaupunkirakennejohtajan päättämään, tehdäänkö Waltin käytöstä sopimus liikenteenharjoittajien esittämiin markkinaehtoisen liikenteen vuoroihin. Harkinta tehdään vuorokohtaisesti ja sopimuksen irtisanomisajaksi määritetään kaksi (2) kuukautta. Kaikista Waltin käyttöönottoon ja käyttöön liittyvistä järjestelmä- ja laitekustannuksista vastaa liikenteenharjoittaja.

  2. Walttiin hyväksytyissä markkinaehtoisen liikenteen vuoroissa maksetaan nousukorvausta kuten käyttöoikeussopimusvuoroissa. Asiakkaalta perittävästä mahdollisesta lisämaksusta ja siitä tiedottamisesta vastaa liikenteenharjoittaja.

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan muutetun ehdotuksen.

Viimeksi muokattu: 24.9.2018