Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 11.12.2018

Esityslistat ja pöytäkirjat

180 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 

181 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jenna Kankaanpää ja Mart Martikainen.

182 § Käsittelyjärjestys

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

183 § Kaupunkirakennelautakunnan kokoukset ja seminaarit keväällä 2019

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

184 § Kaupunkirakennelautakuntaan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

185 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

186 § Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015 - 2019, päivitys vuodelle 2019

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

187 § Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden vahvistaminen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

188 § Esitys perustaa luonnonsuojelualue Hämeenlinnan Annalaan

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

189 § Hämeenlinnan hulevesitulvariskien alustava arviointi vuonna 2018

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

190 § Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle rakennuslupa-asiassa

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

191 § Infran vuoden 2019 käyttösuunnitelma ja kaluston hankintaesitys

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

192 § Vuoden 2018 infran investointiohjelman toteutuma

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

193 § Kaupunkirakenteen luontopalveluiden työohjelma tammikuu 2019 - heinäkuu 2019

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

194 § Vuoden 2018 perusparannushankeohjelman muutokset

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

195 § Vuoden 2019 perusparannushankeohjelma

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

196 § Kiinteistöjen kunnossapitotyöohjelma vuodelle 2019

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

197 § Kiinteistöjen toimenpideohjelma 1/2019

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

198 § Tilapalveluiden talonrakennusinvestointien yleiset kilpailutusperiaatteet 2019

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

199 § Kaupunkirakennelautakunnan hankintasuunnitelma 2019

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

200 § Selvitys eduskunnan oikeusasiamiehelle Ahveniston ystävät ry:n kanteluun

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

201 § Rantayleiskaavan muutos 9521,HyömäkJääkärinvainiontie

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

202 § Painokankaankatu, Louhikkokatu ja Kitkamaankatu, katusuunnitelmat 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

203 § Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustukset 2018, oikaisuvaatimukset

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

204 § Hämeenlinnan yhteiskoulun purkamislupa 2018-706, Viertokatu 1

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

205 § Kaupunkikehityssuunnitelma 2019-2023

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

206 § Rakentaminen ja kunnossapito- tulosalueen taksat ajalle 1.1. - 31.12.2019

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

207 § Kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2019 käyttösuunnitelman hyväksyminen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

208 § Investointien käyttösuunnitelma 2019 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

209 § Tilapalvelun investointiosan käyttösuunnitelma 2019 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

210 § Kaupunkirakenteen infrapalvelujen ja maankäytön suunnittelun toiminnan kehittämis- ja selvitystyö

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

Viimeksi muokattu: 12.12.2018