Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 15.1.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

1 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

2 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Laatikainen ja Pekka Arvio.

3 §  Käsittelyjärjestys

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

4 § Kaupunkirakennelautakuntaan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

5 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

6 § Joukkoliikennejaoston jäsenten ja varajäsenten valinta toimikaudeksi 1.1.2019 – 31.5.2021                 

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta päätti

1. valita joukkoliikennejaostoon Janakkalan ja Hattulan jäseniksi ja varajäseniksi

Jäsen                                              Varajäsen

Piia Nylund                                      Osmo Tokeensuu
Jiri Kattelus                                      Matti Hämäläinen

2. valita joukkoliikennejaostoon Hämeenlinnan jäseniksi ja varajäseniksi

Jäsen                                               Varajäsen

Jenna Kankaanpää                          Kustaa Heikkilä
Pekka Verho                                     Andrei Sergejeff
Soila Nyholm                                    Mirja Piiroinen

3.  nimetä puheenjohtajaksi Jenna Kankaanpään ja varapuheenjohtajaksi Jiri Katteluksen.

Lopuksi puheenjohtaja totesi joukkoliikennejaoston kokoonpanon:

Jäsen                                                Varajäsen

Piia Nylund                                       Osmo Tokeensuu
Jiri Kattelus                                       Matti Hämäläinen
Jenna Kankaanpää                           Kustaa Heikkilä
Pekka Verho                                      Mirka Soinikoski
Soila Nyholm                                     Mirja Piiroinen

Joukkoliikennejaoston puheenjohtaja on Jenna Kankaanpää ja varapuheenjohtaja Jiri Kattelus.

7§ Tiejaoston jäsenten ja varajäsenten valinta toimikaudeksi 1.1.2019 - 31.5.2021

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta päätti

1. valita tiejaostoon seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Jäsen                                               Varajäsen

Pasi Vesala                                      Anne Laatikainen
Antero Niemelä                                Matti Mikkola
Sanna Mäntynen                             Harri Heinonen

2. nimetä puheenjohtajaksi Pasi Vesalan ja varapuheenjohtajaksi Sanna Mäntysen.

8 §  Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen päivittäminen

Keskustelun kuluessa Seppo Kuvaja ehdotti s.8 §11 kohdasta ei-sanan poistamista seuraavasti:

Mainoksia saa sijoittaa ikkunalasin ulkopintaan. Ne eivät saa rumentaa rakennusta tai kaupunkikuvaa.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Seppo Kuvajan ehdotuksen yksimielisesti.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen siten muutettuna, että  s.8 §11 kohdasta ei-sanan poistetaan seuraavasti:

Mainoksia saa sijoittaa ikkunalasin ulkopintaan. Ne eivät saa rumentaa rakennusta tai kaupunkikuvaa.

9 § Katu- ja yleisten alueiden taksojen ja lupaohjeiden hyväksyminen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

10 § - 151 § Muistutukset hulevesimaksuista

Kaupunkirakennelautakunta palautti seuraavat pykälät valmisteluun: 

§ 32
§ 36
§ 72
§ 111
§ 119
§ 132

Muut pykälät kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Viimeksi muokattu: 16.1.2019