Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 18.9.2018

Esityslistat ja pöytäkirjat

138 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 

139 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antero Niemelä ja Leena Suojala.

140 § Käsittelyjärjestys

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

141 § Kaupunkirakennelautakuntaan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

142 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

143 § Uimaveden laatu uimakaudella 2018

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

144 § Vuoden 2018 infran investointiohjelman toteutuma

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

145 § Kaupunkirakennelautakunnan talousarviomuutos 2018 käyttötalouteen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

146 § Talousarviomuutos 2018 kunnallistekniikan investoinnit

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

147 § Asemakaava nro 2557, Kanakouluntie 1

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

148 § Poikkeaminen 109-20-116-54 Taimistontie 29, Kankaantausta, Pientalorakentaminen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

149 § Poikkeaminen, 109-532-1-91, Isolukkarintie 2 b Lammi, Vanhustenasuntosäätiö

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

150 § Poikkeaminen 109-417-8-24, Ritarannantie 6, Miemala, Rantarakentaminen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

151 § Poikkeaminen 109-451-25-26, Akkijärventie 41 Hauho, Rantarakentaminen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

152 § Poikkeaminen 109-561-1-6, Poikmetsäntie 212 Lammi, Rantarakentaminen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

153 § Poikkeaminen 109-532-6-131 Pitkäläntie 979, Lammi, Rantarakentaminen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

154 § Poikkeaminen 109-563-2-93, Savikivenkaari 5, Lammi, Rantarakentaminen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

155 § Oikaisuvaatimus poikkeamispäätöksestä, Puhelinkatu 9, Kauriala, 109-8-47-463

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

156 § Oikaisuvaatimus lupatarkastajan päätöksen maksusta liittyen Mellakka Festival tapahtumaan

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

157 § Selvitys eduskunnan oikeusasiamiehelle Akkijärven vesihuolto-osuuskunnan kanteluun

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

158 § Järjestöjen aloite pyörätiesuunnittelusta

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

159 § Katulupamaksun oikaisu

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

Viimeksi muokattu: 24.10.2018