Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 20.11.2018

Esityslistat ja pöytäkirjat

160 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

161 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Kuvaja ja Terhi Kiihamäki.

162 § Käsittelyjärjestys

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

163 § Kaupunkirakennelautakunnan kokoukset ja seminaarit keväällä 2019

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

164 § Kaupunkirakennelautakuntaan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

165 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

166 § Hämeenlinnan kaupungin suoraan omistaman asuntokannan pienentäminen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

167§ Asemakaava nro 2554, Kukostensyrjäntie 19, Ruununmylly

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

168 § Asemakaava nro 2543, Hätilän koulukeskus

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen. 

169 § Asemakaava nro 2558, Hattelmala, Vanha Helsingintie 1

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

170 § Asemakaava nro 2542, Vanajantie

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

171 § Asemakaava nro 2559, Heimontie 7

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

172 § Rakennuskiellon määrääminen, Sairio

Keskustelun kuluessa kaupunkirakennejohtaja teki muutetun päätösehdotuksen asian jättämisestä pöydälle. Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kaupunkirakennejohtajan muutettu päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää jättää asian pöydälle.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan muutetun päätösehdotuksen.

Suunnittelujohtaja Niklas Lähteenmäki ilmoitti olevansa esteellinen (asianosainen, hallintolaki 28 §, kohta 1) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

173 § Hämeenlinnan kaupungin kaavoituskatsaus 2019

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

174 § Kaavan laatimisesta, poikkeamisluvasta ja suunnittelutarveratkaisusta perittävät korvaukset

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

175 § Oikaisuvaatimus rakennustarkastajan tekemästä päätöksestä seuranneeseen rakennusvalvontamaksuun

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

176 § Vastine Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kilintie 138 poikkeamispäätöstä koskevasta valituksesta

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

177 § Valtuustoaloite sisäilman laatua parantavista ilmanvaihdon käytännöistä palveluverkon rakennuksiin - Vihreä valtuustoryhmä ym.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

178 § Valtuustoaloite biokaasun käytön selvittämisestä ja edistämisestä Hämeenlinnan seudun joukkoliikenteen, muun palveluliikenteen ja kaupungin omien ajoneuvojen polttoaineena - Timo Kaunisto ym.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

179 § Talouden seuranta 2018, kaupunkirakennelautakunta

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

Viimeksi muokattu: 21.11.2018