Pelastuslautakunnan päätökset 2.3.2017

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 1 - 3 järjestäytymispykälät

4 § Virkamiesten päätökset
Päätettiin esityslistan mukaisesti.

5 § Toiminta ja talous
Päätettiin esityslistan mukaisesti.

6 § Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016
Päätettiin esityslistan mukaisesti.

7 § Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen investointisuunnitelman toteuma ja selvitys hankintamenettelystä
Päätettiin esityslistan mukaisesti.

8 § Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasopäätös, voimassaoloajan jatkaminen
Päätettiin esityslistan mukaisesti.

9 § Käyttösuunnitelman 2017 muutos
Päätettiin esityslistan mukaisesti.

10 § Selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta v. 2016
Päätettiin esityslistan mukaisesti.

11 § Ylitysoikeus pelastuslaitoksen irtaimen omaisuuden investointimehoihin 2016
Päätettiin esityslistan mukaisesti.

Asiasanat: pelastuslautakunta
Viimeksi muokattu: 7.3.2017