Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 21.11.2018

Esityslistat ja pöytäkirjat

90 § Talouden ja toiminnan seuranta

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

91 § Sivistyksen ja hyvinvointilautakunnan vuoden 2019 käyttösuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

92 § Hämeenlinnan kaupungin Teatteri Oy:n sopimus vuodelle 2019

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

93 § Verkatehdas Oy:n sopimus klassisen musiikin tuotannosta vuodelle 2019

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan muutettu ehdotus:
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä Verkatehdas Oy:n kanssa tehtävän sopimuksen sekä valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Vähintään puolet maksuttomista lipuista tulee jakaa nuorille tai sosiaalisin perustein.

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

94 § Hämeenlinnan Musiikinystävät ry:n sopimus vuodelle 2019

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

95 § Sopimus Asikkalan seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n avustamisesta vuodelle 2019

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

96 § Hämeenlinnan seudun Nuorisoasunnot ry:n sopimus avustuksesta vuonna 2019

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

97 § Hämeenlinnan kaupungin ja Koulutuskuntayhtymä Tavastian sopimus vuodelle 2019

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

98 § Liikuntapalvelujen sopimus vuonna 2019

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

99 § Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikuttamisen vuosisuunnitelma 2019

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

100 § Kielen opiskelun varhentaminen kevätlukukaudella 2019 ja lukuvuonna 2019-2020

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

101 § Laajan oppimäärän mukaisen kuva- ja käsityötaiteen perusopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

102 § Museoiden henkilötyövuosia ja yksikköhintoja vuonna 2019 koskeva opetus- ja kulttuuriyksikön päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

103 § Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokoukset keväällä 2019

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

104 § Viranhaltijapäätökset

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

105 § Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tietoon saatettavat kirjeet ja päätökset

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

106 § Kulttuuri- ja liikuntapalkintojen myöntäminen v. 2019

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Palkintojen saajat julkaistaan kaupungin syntymäpäiväjuhlassa 19.1. Verkatehtaalla.

Viimeksi muokattu: 22.11.2018