Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 24.10.2018

Esityslistat ja pöytäkirjat

78 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

79 § Pöytäkirjan tarkastajat

80 § Käsittelyjärjestys

81 § Talouden ja toiminnan seuranta

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

82 § Sivistyksen ja hyvinvoinnin lautakunnan vuoden 2018 talousarvion muutos

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

83 § Minipilotit vuonna 2019

Keskustelun kuluessa sivistys- ja hyvinvointijohtajan teki muutetun ehdotuksen: 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää:

  1. hyväksyä liitteenä olevat kriteerit minipilottien myöntämiseen
  2. vuoden 2019 teemaksi kaupunkikulttuuri, osallisuus ja kaupungin elävöittäminen 

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

84 § Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan ulkopuolista rahoitusta saavat hankkeet

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

85 § Viranhaltijapäätökset

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

86 § Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tietoon saatettavat kirjeet ja päätökset

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Viimeksi muokattu: 25.10.2018