Sosiaali- ja terveyslautakunnnan päätökset 12.12.2018

Esityslistat ja pöytäkirjat

113 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelma toimintavuodelle 2019
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

114 § Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön vuosisopimus vuodelle 2019
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

115 § A-Klinikka Oy:n kumppanuussopimus ja toteuttamisohjelma vuodelle 2019
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

116 § Ilveskodin palvelusopimuksen 2019 hyväksyminen
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

117 § Ikäihmisten asuntojen korjaus- ja muutostyöt
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

118 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet ja päätökset
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

119 § Viranhaltijapäätökset
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

120 § Talouden seuranta 2018, sosiaali- ja terveyslautakunta
Vs. sosiaali- ja terveysjohtajan muutettu päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta
päättää
1. merkitä talouden ennusteen tammi-marraskuu 2018 tiedoksi ja jatkaa
toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi sekä
2. lähettää sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden ennusteen tiedoksi
kaupunginhallitukselle
3. Merkitä tiedoksi, että liitteenä olevassa ennusteessa ei ole huomioitu Kuopion kaupungin Niuvanniemen sairaalan kustannuksia 0,9 M€, mutta ne otetaan huomioon tulevassa koko kaupungin ennusteessa 0,488 M€ summalla.

Hyväksyttiin vs. sosiaali- ja terveysjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Viimeksi muokattu: 13.12.2018