Tarkastuslautakunnan päätökset 1.3.2017

Esityslistat ja pöytäkirjat

8 § - 10 § Järjestäytymispykälät

11 § Työllisyyden ja osallisuuden edistäminen 2016
Merkittiin tiedoksi.

12 § Palvelutuotanto / kotihoito
Merkittiin tiedoksi.

13 § Tarkastuslautakunnan vuoden 2016 toimintakertomus
Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2016 toimintakertomuksen.

14 § Pöytäkirjaseuranta ja muut asiat
 Pöytäkirjaseurannassa ei ollut esille nostettavia asioita.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Ossi Lapiston jääviysperuste on poistunut 6.2.2017, kun hänelle on myönnetty ero Sibeliuksen syntymäkaupunki -säätiön hallituksesta.

Asiasanat: tarkastuslautakunta
Viimeksi muokattu: 2.3.2017