Tarkastuslautakunnan päätökset 22.11.2018

Esityslistat ja pöytäkirjat

78 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

79 § Pöytäkirjan tarkastajat

80 § Käsittelyjärjestys

81 § Ikäihmiset, kotihoito, tukipalvelut ja päivätoiminta

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

82 § Hämeenlinnan liikuntapalvelut

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

83 § Talouden seuranta

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

84 § Pöytäkirjaseuranta ja muut asiat

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tarkastuslautakunta pyytää kaupungin strategiayksikköä toimittamaan käyttöönsä hyvinvointikertomuksen, kun se on saatu täydennettyä vuotta 2018 koskevilla mittari- ym. tiedoilla, kuitenkin viimeistään 31.3.2019.

85 § Tilintarkastuspalvelujen hankinta

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Viimeksi muokattu: 23.11.2018