Tarkastuslautakunnan päätökset 29.3.2017

Esityslistat ja pöytäkirjat

15 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotuksen mukaisesti.

16 § Pöytäkirjantarkastajat ja tarkastuspäivä
Ehdotuksen mukaisesti.

17 § Asioiden käsittelyjärjestys
Ehdotuksen mukaisesti.

18 § Talous- ja hallintopalvelut sekä kaupunginjohto
Merkittiin tiedoksi.

19 § Omistajaohjaus
Merkittiin tiedoksi.

20 § Pöytäkirjanseuranta ja muut asiat
Pöytäkirjaseurannassa ei ollut esille nostettavia asioita eikä muita asioita.

Asiasanat: tarkastuslautakunta
Viimeksi muokattu: 4.4.2017