Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan päätökset 21.3.2017

Esityslistat ja pöytäkirjat

29 § -31 §  järjestäytymispykälät 

32 § Perustoimeentulotuen 1.1.2017 toteutuneen Kela-siirron tilannekatsaus
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

33 § Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan työllisyysselvitys 2016
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

34 § Talouden seuranta tammi-helmikuu 2017 ja tuloksellisuusohjelman 2017 seuranta, Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

35 § Vammaisten henkilöiden asumispalveluiden kilpailuttaminen
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

36 § Viranhaltijapäätöksiä
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

37 § Ero luottamustehtävistä ja uusien jäsenien vaali - Sari Lehikoinen
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

38 § Klubitalotoimintaa koskevan sopimuksen päättäminen ja uuden toimijan hakeminen
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Viimeksi muokattu: 22.3.2017