Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätökset 14.3.2017

Esityslistat ja pöytäkirjat

19 § - 21 § Järjestäytymisasiat

22 § Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tietoon saatettavat rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset 
päätettiin esityksen mukaisesti

23 § Valvontailmoitukset
päätettiin esityksen mukaisesti

24 § Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet
päätettiin esityksen mukaisesti

25 § Ympäristön tilan seuranta vuonna 2016
päätettiin esityksen mukaisesti

26 § Ympäristön tilan seurantaohjelma vuodelle 2017
päätettiin esityksen mukaisesti

27 § Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi 2016
päätettiin esityksen mukaisesti

28 § Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalkinto vuonna 2017
päätettiin esityksen mukaisesti

29 § Ympäristöpalveluiden viranhaltijapäätökset 
päätettiin esityksen mukaisesti

30 § Ympäristölupa, Moreenin maa-ainesasema 
päätettiin esityksen mukaisesti

31 § Ympäristölupa, Tertin maa-ainesten välivarastointialue
päätettiin esityksen mukaisesti

32 § Muutos maa-ainesluvan valvontamaksun määräytymiseen, Ulla Mettälä kp
päätettiin esityksen mukaisesti

33 § Oikaisuvaatimus, Terveydensuojelulain (763/94) 13 §:N 4) -kohdan mukaisen toiminnan muutoksesta tehdyn ilmoitukse käsittelyä koskevasta päätöksestä 
päätettiin esityksen mukaisesti

34 § Rakennustöiden keskeyttäminen ja erityismenettelystä päättäminen kiinteistöllä 109-4-12-5, osoitteessa Wetterhoffinkatu 4 , 13100 Hämeenlinna
päätettiin esityksen mukaisesti

35 § Maa-ainesluvan haltijan vaihtuminen, Kalevi Ojalainen
päätettiin esityksen mukaisesti

36 § Poikkeamispäätös, Ruistie 18, Kankaantausta, 109-20-1-2
päätettiin esityksen mukaisesti

37 § Poikkeamispäätös, Suomen kasarmit, Upseerikerho, 109-7-64-8
päätettiin esityksen mukaisesti

38 § Poikkeamispäätös, Huhtasaarentie 1, Ruununmylly, 109-32-76-1
päätettiin esityksen mukaisesti

39 § Poikkeamispäätös, Ahokatu 4, Myllymäki, 109-7-38-323 
Keskustelun kuluessa Juha Tuomi teki pohjaehdotuksesta poikkeavan esityksen siten, että lautakunta päättäisi muutoin vs. tilaajajohtajan ehdotuksen mukaisesti mutta runkosyvyyttä koskevaan kohtaan tulisi 5 m:n tilalle maksimissaan 5,5 m. Tuomen ehdotusta kannattivat Nyholm ja Lehtonen. Asiasta suoritettiin kättennostoäänestys. Äänestyksessä vs. tilaajajohtajan ehdotus sain nolla ääntä ja Tuomen muutettu ehdotus sai 10 ääntä, joten lautakunnan päätökseksi tuli Juha Tuomen muutettu ehdotus.

40 § Poikkeamispäätös, Järviöistentie 309, Järviöinen, 109-406-2-71
päätettiin esityksen mukaisesti

41 § Poikkeamispäätös, Ojoinen, Kokonniementie 21, 109-420-3-136 
päätettiin esityksen mukaisesti

42 § Poikkeamispäätös, Aurinkokatu 4, Keinusaari, 109-5-50-5 
päätettiin esityksen mukaisesti

43 § Ympäristö- ja rakennuslautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2016
päätettiin esityksen mukaisesti

Viimeksi muokattu: 15.3.2017