kaupunginhallituksen päätökset 8.10.2018

Esityslistat ja pöytäkirjat

390. Vuokrasopimuksen jatkaminen tontilla 10-62-12, YIT Infra Oy, asfalttiaseman kiviaines

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

391. Antolaina Hämeenlinnan VPK:n jälkivahingontorjuntayksikön hankintaa varten

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

392. Toivu Työssä Liikkuen- hyvinvointivalmennuksen kilpailuttaminen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

393. Konsernirakenneuudistuksen eteneminen

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

394. Tekme Oy:n ja Linnan Ateriapalvelut Oy:n myynti

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

395. Vuoden 2019 talousarvion kehys

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

396. Strategisten tytäryhtiöiden kolmannesvuosiraportit 1.1.-31.8.2018

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

397. Hämeenlinnan kaupungin elinvoimakokonaisuuden 2020 selvitystyö

Kenakkalan muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää

  1. hyväksyä esitetyt viisi ekosysteemiä ja käynnistää ekosysteemien valmistelun yhdessä Linnan Kehitys Oy:n kanssa
  2. varata vuoden 2019 budjettiin rahoitusta ekosysteemiverkoston käynnistämiselle ja toiminnalle
  3. että kaupunginjohtaja kutsuu ekosysteemiverkoston koolle
  4. että käytössä olevaa elinvoimahankkeiden rahoitusta ja nykyisiä hankkeita kohdennetaan jatkossa viidelle ekosysteemille
  5. että Linnan Kehityksen toimitusjohtajan valinnassa tulee huomioida ekosysteemiajattelun toimintamalli
  6. että Linnan Kehityksen hallituksen kokoa ja rakennetta koskevat muutokset tehdään viimeistään kevään 2019 yhtiökokouksessa
  7. että selvityksessä esiin nousseet muut muutosehdotukset ratkaistaan ekosysteemien valmistelun yhteydessä
  8. että maaseutuohjelman sisältö liitetään osaksi ekosysteemejä ja erillisestä maaseutuohjelmasta jatkossa luovutaan.
  9. että elinvoimakokonaisuudesta raportoidaan säännöllisesti kaupunginhallitukselle ja kaupunginhallitus tekee kokonaisuuteen liittyvät tarpeelliset päätökset joulukuussa 2018.

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

398. Lautakuntien pöytäkirjat ja virkamiesten päätökset

399. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

Asiasanat: päätöksenteko
Viimeksi muokattu: 8.10.2018