Ehdota Suomen kasvukäytävätekoa vuodelta 2018

Suomen kasvukäytävä -verkosto haluaa palkita henkilön, organisaation tai yhteistyöryhmän, joka on vaikuttanut positiivisesti kasvukäytävän kehittymiseen vuoden 2018 aikana.

Palkittavaksi ehdotettu teko voi liittyä esim. älykkääseen ja ympäristöystävällinen liikkumiseen, saavutettavuuden edistämiseen tai matkaketjujen, liikkumispalveluiden ja asemanseutujen kehittämiseen. Teko voi liittyä myös viestintään ja osaamisen jakamiseen sekä yhteistyön edistämiseen edellä mainituissa teemoissa.

Palkittava teko liittyy joihinkin näistä Suomen kasvukäytävän tavoitteista:

  1. Kehitys- ja palvelualustan kehittäminen: kaupunkien ja kuntien onnistunut yhteistyö yritysten sekä koulutus- ja tutkimustoimijoiden kanssa, onnistuneet kokeilut sekä uuden tiedon hyödyntäminen liiketoiminnaksi.
  2. Viestintä, osaamisen jakaminen ja kasvukäytävän onnistumisten näkyväksi tekeminen kansallisesti tai kansainvälisesti.
  3. Yhteisen ymmärryksen rakentaminen ja yhteistyön edistäminen kasvukäytävän alueella.

Ehdota kasvukäytävätekoa perjantaihin 25.1.2019 klo 16 mennessä. Lähetä palkittavaksi ehdotetun henkilön, organisaation tai ryhmän nimi ja sähköpostiosoite osoitteella outi.myllymaa@hameenlinna.fi ja perustele lyhyesti ehdotuksesi. Viestin otsikoksi Kasvukäytäväteko 2018.

Kasvukäytäväteko palkitaan helmikuussa 2019. Palkittavan valitsee Suomen kasvukäytävän ohjausryhmän puheenjohtajisto. Laita viestiin myös oma nimesi ja sähköpostiosoitteesi, sillä kaikkien ehdotuksen lähettäneiden kesken arvotaan pieni palkinto.

Lisätietoa:

Anne Horila
verkoston johtaja, +358 50 3011 679, anne.horila (at) hameenlinna.fi
tai
Outi Myllymaa
viestintä- ja kehittämisasiantuntija, +358 50 511 7602, outi.myllymaa (at) hameenlinna.fi

Suomen kasvukäytävä on maamme vahvin kasvukäytävä. Yhteistyöllä haluamme rakentaa siitä vielä vahvemman ja kansainvälisesti vetovoimaisen alueen, jossa uusia palveluita ja ratkaisuja otetaan käyttöön. Kasvukäytävä toimii nauhakaupunkimaisena kehitys- ja palvelualustana – Pohjoisen Euroopan kestävän kasvun dynamona.

Suomen kasvukäytävä (SKK) ulottuu Helsingistä Hämeenlinnan kautta Tampereelle ja edelleen Seinäjoelle. Alueella asuu joka kolmas suomalainen ja työmatkoja pendelöi noin 350 000 ammattilaista päivittäin. Kasvukäytävällä on noin 50 % Suomen yrityksistä ja alueella tehdään noin 60% Suomen tutkimus- ja kehittämistoiminnasta yliopistojen, korkeakoulujen, julkisten toimijoiden ja yksityisten yritysten toimesta.

www.suomenkasvukaytava.fi

Viimeksi muokattu: 11.1.2019