Hämeenlinnan kaupunki tarjoaa edelleen mahdollisuuksia työkokeiluun

Työkokeiluinfoja järjestetään kaupungin palvelupisteissä kevään aikana.

TE-asiantuntija, Kaupungin työtoiminnan ohjaaja ja Setlementin Työpolkuhankkeen työvalmentaja pitävät infon työkokeilusta maanantaina 20.3.2017 Kastellissa klo 12.30-15.30 ja maanantaina 24.4 klo 12.0-15.30. 

Työtoiminnan ohjaaja kiertää puhumassa työkokeilusta myös muissa palvelupisteissä.

Lammi ma 27.3 klo 12.30-17.00

Hauho ma 10.4 klo 12.30-17.00

Kalvola ti 18.4 klo 12.30-17.00

Renko ti 2.5 klo 12.30-17.00

Tuulos ma 8.5 klo 14.00-17.00

Vuosina 2015-2016 työkokeilijoita on ollut yhteensä noin 450 kaupungin eri yksiköissä. Työtoiminnan ohjaaja Sari Järvinen p.03-621 2626 koordinoi työkokeiluja kaupungilla.

Mitä: Työkokeilu työttömälle työnhakijalle työpaikalla järjestettävä työllistymistä edistävä te-toimiston palvelu.

Työkokeilun tavoitteet: Työkokeilun tavoitteena on selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja tai tukea paluuta työmarkkinoille.

Työkokeilua järjestetään: 1-6 kuukauden jaksoissa samalla työnantajalle, enintään 5 päivänä viikossa, 4-8 tuntia päivässä.

Miten työtön pääsee työkokeiluun: Työttömän asiakkaan on ensin asioitava TE-toimistossa ja he tekevät työllistymissuunnitelman, johon merkitään oikeus työkokeiluun. Kun oikeus työkokeiluun on selvitetty, työkokeilija voi itse etsiä työkokeilupaikan. Hämeenlinnan kaupunki tarjoaa työyksiköissä mahdollisuuksia työkokeiluun (kaupunginhallituksen suositus 1/15 työntekijää). Työkokeilupaikat esitellään www.tyonpaikka.fi sivustolla. Työkokeilija itse ottaa työkokeilupaikkoihin yhteyttä ja sopia haastatteluajan.

Ennen työkokeilun aloittamista työkokeiluun osallistuva ja työkokeilun järjestäjä tekevät kirjallisen sopimuksen ja tämän sopimuksen vahvistaa TE-toimisto, sopimukseen kirjataan

  • työkokeilun tavoitteet,
  • tehtävät,
  • kokonaiskesto sekä
  • henkilö joka vastaa työkokeilun valvonnasta työpaikalla

Työkokeilun voi aloittaa, kun sopimus on vahvistettu TE-toimistossa. Käsittelyyn on hyvä varata aikaa n.viikko.

TYÖKOKEILUN AIKANA

  • Vastuut: Työkokeilu ei ole työsuhde, jonka vuoksi työkokeilijalle ei makseta palkkaa eikä tarjota minkäänlaisia henkilöstöetuuksia kuten esim. ateriaetuuksia tai työterveyshuoltopalveluja. Työkokeilija on vakuutettu TE-toimiston kautta. Työkokeilun järjestäjä huolehtii työkokeilun osallistuvan ohjauksesta ja valvonnasta koko työkokeilun ajan.

TYÖKOKEILUN JATKAMINEN

Jos molemmat osapuolet haluavat jatkaa työkokeilua ensimmäisen jakson jälkeen, on tehtävä uusi sopimus. Työkokeilija vie uuden hakemuksen TE-toimistoon työkokeilun viimeisen viikon alussa, ennen ensimmäisen työkokeilujakson päättymistä. Näin pyritään takaamaan työkokeilun jatkuminen ilman taukoa, jos TE-toimisto puoltaa sopimusta.

ENNEN TYÖKOKEILUN PÄÄTTYMISTÄ - KYSELY TYÖKOKEILIJALLE

Kysely www.hameenlinna.fi – sivustolla kohdassa/Työ ja elinkeinot/ Työkokeilu.  

Pyydä työkokeilijaa täyttämään kysely sähköisesti työkokeilun päätyttyä. 

Asiasanat: työllistyminen
Viimeksi muokattu: 17.3.2017