Päivähoidon asiakasmaksut muuttuivat 1.3.2017

Varhaiskasvatuksessa tuli voimaan uusi asiakasmaksulaki 1.3.2017. Uuden lain myötä päivähoidon maksut muuttuivat aikaperusteisiksi.

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki vahvistettiin Suomessa 29.12.2016 ja se tuli voimaan 1.3.2017. 

Päivähoitomaksu määräytyy edelleen perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietettämän ajan perusteella. 

Ilmoita hoitoajat sähköisesti

Ilmoita lapsen hoitoajat sähköisesti. Järjestelmään tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 

Hoitomaksuun vaikuttavat asiat

Päivähoitomaksun määrään vaikuttavat jatkossa:

  •  hoitotuntien määrä kuukaudessa
  •  kaksi- ja kolmihenkisten perheiden korotetut tulorajat
  •  sisaralennus toisesta hoidossa olevasta saman perheen lapsesta

Toimita lomakkeen mukana myös uudet tulotiedot, jos niissä tai perhekoossa on tapahtunut muutoksia keväällä 2016 tehtyjen maksutarkistusten jälkeen.

Uuden maksulain myötä tulorajat muuttuvat kahden ja kolmen hengen perheissä: kolmihenkisen perheen korkeimman maksun tuloraja on 1.3. alkaen 5000 euroa kuukaudessa (tällä hetkellä 4815 euroa kuukaudessa).

Sisaralennus koskee 1.3. alkaen kaikkia perheitä (tällä hetkellä koskee vain korkeimmassa maksuluokissa olevia).

Moneen kysymykseen on jo vastattu Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia-sivulla.

Peruuttamattomasta hoitopaikkavarauksesta perittävä maksu

Maksu voidaan periä, jos lapsi ei käytä hänelle loma-ajalle varattua päivähoitopaikkaa, eikä varattua paikkaa peruta. Loma-ajoiksi lasketaan joulu, heinäkuu tai muu päivystysaika.

Käyttämättä jääneistä hoitopäivistä voidaan periä maksu, vaikka kuukausi olisi muuten maksuton. Sakkomaksu voidaan periä myös perheeltä, jolle päivähoito on tulojen perusteella maksutonta.

Lisätietoja

Lasten- ja nuortenpalveluohjaus, puh. 03 621 4880

Asiasanat: päivähoito, maksu, perhe
Viimeksi muokattu: 5.5.2017