Päivähoidon asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2017

Varhaiskasvatuksessa tulee voimaan uusi asiakasmaksulaki 1.3.2017. Uuden lain myötä päivähoidon maksut muuttuvat aikaperusteisiksi.

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki vahvistettiin Suomessa 29.12.2016 ja se tulee voimaan 1.3.2017. 

Päivähoitomaksu määräytyy edelleen perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietettämän ajan perusteella. 

Uuteen asiakasmaksulakiin perustuvat uudet maksupäätökset astuvat voimaan 1.3.2017 alkaen.

Moneen kysymykseen on jo vastattu Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia-sivulla.

Täytä sopimuslomake

Päivähoitopaikat jakavat huoltajille sopimuslomakkeen, jolla huoltajat ilmoittavat lapsen tarvitseman hoitoajan. 

Lomaketta voi kysyä myös lapsen hoitopaikasta tai lasten ja nuorten palveluohjauksesta Kastellista.

Hoitomaksuun vaikuttavat asiat

Päivähoitomaksun määrään vaikuttavat jatkossa:

  •  hoitotuntien määrä kuukaudessa
  •  kaksi- ja kolmihenkisten perheiden korotetut tulorajat
  •  sisaralennus toisesta hoidossa olevasta saman perheen lapsesta

Toimita lomakkeen mukana myös uudet tulotiedot, jos niissä tai perhekoossa on tapahtunut muutoksia keväällä 2016 tehtyjen maksutarkistusten jälkeen.

Uuden maksulain myötä tulorajat muuttuvat kahden ja kolmen hengen perheissä: kolmihenkisen perheen korkeimman maksun tuloraja on 1.3. alkaen 5000 euroa kuukaudessa (tällä hetkellä 4815 euroa kuukaudessa).

Sisaralennus koskee 1.3. alkaen kaikkia perheitä (tällä hetkellä koskee vain korkeimmassa maksuluokissa olevia).

Sakkomaksua käyttämättä jääneistä hoitopäivistä

Uuden lain myötä otetaan käyttöön myös sakkomaksu. Maksu voidaan periä, jos lapsi ei käytä hänelle loma-ajalle varattua päivähoitopaikkaa, eikä varattua paikkaa peruta. Loma-ajoiksi lasketaan joulu, heinäkuu tai muu päivystysaika.

Käyttämättä jääneistä hoitopäivistä voidaan periä maksu, vaikka kuukausi olisi muuten maksuton. Sakkomaksu voidaan periä myös perheeltä, jolle päivähoito on tulojen perusteella maksutonta.

Lisätietoja

Lasten- ja nuortenpalveluohjaus, puh. 03 621 4880

Asiasanat: päivähoito, maksu, perhe
Viimeksi muokattu: 22.2.2017