Kaupunginvaltuusto kokoontuu noin kerran kuussa maanantaina klo 18 Raatihuoneen valtuustosalissa (Raatihuoneenkatu 15).

Kokoukset ovat yleisölle avoimia. Kokoukset ovat seurattavissa myös suorina lähetyksinä tai jälkitallenteina verkossa.

Kokouksien esityslista ja pöytäkirjat ovat selattavissa verkkopalvelussa

Etsitkö valtuutettujen yhteystietoja?

Katso valtuutettujen yhteystiedot. Voit tutustua uuden kuntalain mukaisiin lakisääteisiin sidonnaisuuksiin täällä.

Valtuutetut 1.6.2017 

Valtuustossa on 1.6.2017 alkavalla valtuustokaudella 51 valtuutettua.

Katso valtuutettujen yhteystiedot.

Valtuuston istumajärjestys

Kuntavaalien tulokset 2017 Hämeenlinnassa

Kaupunginvaltuuston tehtävät

Kuntalain mukaan kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta (Kuntalaki 13§). Valtuuston toiminta on kuvattu kaupungin hallintosäännössä. Valtuuston tulee päättää:

 • toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista,
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista,
 • päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio,
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista,
 • päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista,
 • päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta,
 • valita jäsenet kunnan toimielimiin, ellei muuta ole säädetty,
 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista,
 • valita tilintarkastajat, hyväksyä tilinpäätös ja
 • päättää vastuuvapaudesta sekä
 • päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Viimeksi muokattu: 12.12.2018