No. 113/ ELY-keskus

Kalastuslain (379/2015) 53 §:n mukainen kalastuksen rajoittamista koskeva päätös Vanajanselän kaastusalueen vesialueilla vuosina 2017-2021.

No. 113

Asiasanat: kuulutukset, kalastus
Viimeksi muokattu: 14.3.2017