Kaupunkirakennelautakunnassa on 11 jäsentä. Katso jäsenten yhteystiedot täältä.

Kaupunkirakennelautakunnan tehtävänä on

 • maaomaisuuden kehittäminen,
 • yleis- ja asemakaavoitus,
 • kaupunkiympäristön suunnittelu,
 • rakentaminen ja ylläpito,
 • liikenteen hallinta sisältäen ajoneuvojen siirrot ja joukkoliikenteen sekä näihin liittyvät laissa kunnalle säädetyt ja muut tehtävät,
 • luvan myöntäminen reittiliikenteen ja kutsujoukkoliikenteen harjoittamiseen,
 • katusuunnitelman ja liikennesuunnitelman hyväksyminen ja
 • esityksen tekeminen kaupunginhallitukselle julkisen käyttöomaisuuden määrärahan käytöstä.

Lautakunta toimii myös

 • ympäristönsuojelulain mukaisena ympäristönsuojeluviranomaisena,
 • maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena kunnan rakennusvalvontaviranomaisena,
 • ulkoilulain mukaisena kunnan leirintäalueviranomaisena,
 • maa-aineslaissa tarkoitettuna lupa- ja valvonta-viranomaisena,
 • elintarvikelain mukaisena kunnan valvontaviranomaisena,
 • terveydensuojelulain mukaisena kunnan terveydensuojeluviranomaisena ja
 • lääkelain tarkoittamana nikotiinivalmisteiden sekä tupakkalain tarkoittaman kunnallisena lupa- ja valvontaviranomaisena.

Kaupunkirakennelautakunta toimii Hattulan kunnan ja Hämeenlinnan kaupungin ympäristötoimen sopimuksen mukaisesti yhteistoimintalautakuntana. Hattulan kunnan asioita käsiteltäessä lautakuntaan kuuluu lisäksi kaksi Hattulan kunnan nimeämää jäsentä.

Joukkoliikennejaosto

Kaupunkirakennelautakunnan alaisuudessa toimii joukkoliikennejaosto jossa on 5 jäsentä ja kullakin on henkilökohtaiset varajäsenet. Hämeenlinnan kaupungin kaupunki-rakennelautakunta nimeää 3 jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä Hattulan kunta ja Janakkalan kunta kumpikin yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Joukkoliikennejaosto on Hämeenlinnan kaupungin, Hattulan kunnan ja Janakkalan kunnan yhteinen toimielin, joka toimii joukkoliikennelain mukaisena seudullisena toimivaltaisena viranomaisena. 

Tiejaosto

Kaupunkirakennelautakunnan alaisuudessa toimii tiejaosto jossa on 3 jäsentä ja kullakin on henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunta valitsee jaoston jäsenet lautakunnan varsinaisten ja varajäsenten joukosta. Tiejaosto toimii yksityisistä teistä annetussa laissa tarkoitettuna kunnan tielautakuntana.

Viimeksi muokattu: 5.6.2017