Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on 11 jäsentä. Katso jäsenten yhteystiedot täältä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on järjestää kaikille väestö- ja ikäryhmille lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä niihin liittyvät terveyttä ja toimintakykyä edistävät neuvontapalvelut ja sosiaaliohjaus.

Yksilöjaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa toimii yksilöjaosto jossa on 5 jäsentä ja kullakin on henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunta valitsee jaoston jäsenet lautakunnan varsinaisten ja varajäsenten joukosta. Yksilöjaosto käsittelee sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäviin kuuluvat yksilöä koskevat oikaisuvaatimukset ja muut asiat, joita ei ole delegoitu viranhaltijoille.

Hämeenlinna isäntäkuntana

Hämeenlinnan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa isäntäkuntana

  • maakunnallisten sosiaalipäivystyspalveluiden,
  • perhehoitoyksikkö Kanervan,
  • monialaisen työvoiman yhteispalvelukeskuksen sekä
  • seudullisen Ankkuri-toiminnan järjestämisestä

yhteistyössä ao. kuntien kanssa.

Viimeksi muokattu: 5.6.2017