Kaupunki kehittää mm. palveluja erilaisten hankkeiden avulla. Hankkeet ovat joko Hämeenlinnan kaupungin itse hallinnoimia tai yhteistyöhankkeita kumppaneiden kanssa.

Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeet jaotellaan kaupunkistrategian mukaisesti seuraavasti:

Hämeenlinnan kaupungilta voi myös tiedustella lupia tehdä tutkimus- ja opinnäytetöitä.

Viimeksi muokattu: 30.10.2018